Maksuttomat koulutukset Voimaa vanhuuteen -mentorointikunnille

Tarkoitettu vuonna 2016 ja 2017 aloittanelle kunnille

Voitas -kouluttajakoulutus
liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille
30.1-1.2.2018 + 1 pvä, Jyväskylä
13.-15.2.2018 + 1 pvä, Savonlinna
22.-24.5.2018 + 1 pvä, Pori
2.-4.10.2018 + 1 pvä, Oulu
30.10.-1.11.2018 + 1 pvä, Espoo

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle
– liikunnan, kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilaiset sekä vapaaehtoiset, joilla on
kokemusta iäkkäille suunnattujen ryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista

31.1.2018 + 1 pvä, Rovaniemi
20.2. 2018 + 1 pvä, Iisalmi
25.4.2018 + 1 pvä, Oulu
4.9.2018 + 1 pvä, Helsinki
5.9.2018 + 1 pvä, Jyväskylä

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille
– terveys-, liikunta- ja sosiaalialan ammattilaiset
30.1.2018, Kuopio
10.4.2018, Tampere
11.9.2018, Kittilä

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus
terveys-, liikunta- ja sosiaalialan ammattilaisille
15.5.2018, Kuopio
28.11.2017, Helsinki

Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen
vertaisohjaajille, vanhustyöntekijöille, liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille
17.1.2018, Oulu
17.5.2018, Helsinki
3.10.2018, Tampere

Vanhus Valmentaja; iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu
-liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset
8.-9.5.2018, Jyväskylä

Voimaa ja tasapainoa vedestä
– liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset
24.5.2018, Helsinki

Liikunta ja muistisairaudet
– liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset
27.-28.3.2018, Helsinki

Senioritanssi Startti –helpoilla senioritansseilla harrastuksen pariin
– kaikki senioritanssista kiinnostuneet henkilöt
3.2.2018 Iisalmi
28.2.2018, Helsinki
13.4.2018, Savonlinna
27.10.2018, Rovaniemi

Senioritanssin ohjaus I
kaikille senioritanssista kiinnostuneille
10.-11.3.2018, Jyväskylä
20.-21.4.2018, Helsinki

Senioritanssin ohjaus II -jatkokurssi
– peruskurssin käyneet henkilöt
1.-2.11.2018, Helsinki

Senioritanssin kouluttajakoulutus, diplomikurssi
– senioritanssin perus- ja jatkokurssin käyneet henkilöt
6.-8.11.2018, Helsinki

Kuhunkin koulutukseen voi osallistua kunnasta kolme henkilöä ja niihin ilmoittaudutaan yllä olevien linkkien kautta. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa kunta.

Ilmoittautumislinkit vuoden 2018 koulutuksiin myös Ikäinstituutin koulutuskalenterissa.

Voimaa vanhuuteen -kärkikuntien koulutukset löytyvät täältä.