Maksuttomat koulutukset Voimaa vanhuuteen -mentorointikunnille

Tarkoitettu vuonna 2016 ja 2017 aloittanelle kunnille

Voitas -kouluttajakoulutus
liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille
22.-24.5.2018 + 1 pvä, Pori
18-.20.9.2018 + 1 pvä, Tampere
2.-4.10.2018 + 1 pvä, Oulu
30.10.-1.11.2018 + 1 pvä, Espoo

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle
– liikunnan, kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilaiset sekä vapaaehtoiset, joilla on
kokemusta iäkkäille suunnattujen ryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista
4.9.2018 + 1 pvä, Helsinki
5.9.2018 + 1 pvä, Jyväskylä

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille
– terveys-, liikunta- ja sosiaalialan ammattilaiset
11.9.2018, Kittilä

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus
terveys-, liikunta- ja sosiaalialan ammattilaisille
15.5.2018, Kuopio
28.11.2017, Helsinki

Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen
vertaisohjaajille, vanhustyöntekijöille, liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille
17.5.2018, Helsinki
3.10.2018, Tampere

Voimaa ja tasapainoa vedestä
– liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset
24.5.2018, Helsinki

Senioritanssi Startti –helpoilla senioritansseilla harrastuksen pariin
– kaikki senioritanssista kiinnostuneet henkilöt
27.10.2018, Rovaniemi

Senioritanssin ohjaus II -jatkokurssi
– peruskurssin käyneet henkilöt
1.-2.11.2018, Helsinki

Senioritanssin kouluttajakoulutus, diplomikurssi
– senioritanssin perus- ja jatkokurssin käyneet henkilöt
6.-8.11.2018, Helsinki

Kuhunkin koulutukseen voi osallistua kunnasta kolme henkilöä ja niihin ilmoittaudutaan yllä olevien linkkien kautta. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa kunta.

Ilmoittautumislinkit vuoden 2018 koulutuksiin myös Ikäinstituutin koulutuskalenterissa.

Voimaa vanhuuteen -kärkikuntien koulutukset löytyvät täältä.