Mentorointi

Ikäinstituutin mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen. Aihealueita ovat mm. liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu, senioritanssi sekä ulkoilu.

Mentorointi perustuu Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kokemuksiin.
Voimaa vanhuuteen ABC – tehokas toiminmalli terveysliikuntaan -opas.sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen julkisen sektorin ja järjestöjen poikkisektorisesta yhteistyöstä ja mentoroinnista Voimaa vanhuuteen -kunnissa.

Mentorointi sisältää

  • Tukea ja työkaluja toiminnan kartoitukseen, suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin.
  • Laajan koulutusohjelman, jolla lisätään niin ammattilaisten kuin vertaisten ja vapaaehtoisten osaamista liikuntaharjoittelun ohjaamisesta
  • Oppi- ja viestintämateriaalia käytännön työn tueksi.
  • Vertaistukea ja verkostoja iäkkäiden terveysliikuntaan

Sopimus mentoroinnista

Mentorointi perustuu yhteiseen sopimukseen, jossa kirjallisesti sovitaan eri osapuolten tehtävät kehittämistyön kuluessa.

Mentorointiohjelmassa oli mukana 2010-2015 yhteensä 38 hakemusten perusteella valittua kuntaa, jotka ottivat käyttöönsä iäkkäiden terveysliikunnnan hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Työnsä tueksi kunnat saivat sopimuksen mukaisesti maksuttoman mentoroinnin.

Mentorointia tarjotaan sopimuksen mukaan myös muille iäkkäiden terveysliikunnan kehittämistyötä tekeville.

Lisätietoja mentoroinnista

Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, Ikäinstituutti
Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori, Ikäinstituutti
(etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi)