Materiaalit

Ikäinstituutti julkaisee iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää materiaalia, jota voivat hyödyntää niin ammattilaiset kuin vapaaehtois- ja vertaisohjaajatkin. Osa materiaalista on maksullista ja osan voi ladata maksutta verkkosivuiltamme tai tilata postitus- ja käsittelykulujen hinnalla.

Uutuudet

Kunnon Hoitajan oppaat

Ikäihmisten arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun tukeminen

Ikäinstituutti 2015.
Salminen U, Vuorjoki-Andersson E, Havas, Karvinen E

Kunnon Hoitajan opas on tarkoitettu kaikille vanhustyön ammattilaisille heidän oman työnsä tueksi. Opas kannustaa työntekijöitä iäkkäiden arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun toteuttamiseen sekä yksilöllisen liikkumissuunnitelman laatimiseen. On hyvä muistaa, että raihnaistenkin iäkkäiden on mahdollista kohentaa liikkumis- ja toimintakykyään. Liikahdus voi johtaa liikkeeseen. Jokaisella askeleella ja seisomaan nousemisella on merkitystä!

Opas sisältää tietoa arkiliikkumisen ja liikunnan merkityksestä ikäihmisten elämässä. Siinä annetaan konkreettisia vinkkejä liikkumisen lisäämisestä sekä terveysliikuntasuositusten mukaisten voima- ja tasapainoharjoitteiden nivellyttämisestä osaksi arjen hoito- ja vanhustyötä. Lisäksi paneudutaan erilaisten liikkumisympäristöjen ja ulkoilun moniin mahdollisuuksiin.

Pohdintatehtävien avulla haetaan uusia virikkeitä oman työn ja monisektorisen yhteistyön kehittämiseksi. Selkeät voimisteluohjelmat ja eri teemoihin liittyvät lomakkeet auttavat toimintojen juurtumisessa.

Hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut
Tilaa

Lataa Kunnon Hoitajan opas – Ikäihmisten arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun tukeminen tästä

Iloa ja ideaa ikäihmisten liikuntaan

Ikäinstituutti 2016.kunnon hoitaja opas 2
Salminen U, Karvinen E

Kunnon Hoitajan opas – Iloa ja ideaa ikäihmisten liikuntaan on tarkoitettu kaikille vanhustyön ammattilaisille antamaan ideoita ikäihmisten arkiliikkumiseen ja liikuntaharjoitteluun. Opas sisältää vinkkejä liikuntaneuvontaan, ulkoiluun ja osallistavaan yhdessä tekemiseen hoidon lomassa. Erityyppisiä liikuntaohjelmia ja -liikkeitä voidaan toteuttaa yhden tai useamman ikäihmisen kanssa yhdessä; kotioloissa, palvelukeskuksissa tai sairaaloissa.

Kunnon Hoitajalla on mahdollisuus tehdä liikuntahetkistä mielenkiintoisia ja houkuttelevia. On tärkeää kokeilla yhdessä liikkumisen monia mahdollisuuksia, löytää ikäihmisissä itsessään olevia voimavaroja sekä jakaa elämyksiä ja iloa, joita liikuntaan liittyy. Liikuntamuotoja soveltaen ja mielikuvia käyttäen voi heikkokuntoisinkin iäkäs liikkua nautinnollisella ja mielekkäällä tavalla.

Hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut
Tilaa

Lataa Kunnon Hoitajan opas – Iloa ja ideaa ikäihmisten liikuntaan tästä

Kunnon Hoitajan oppaat yhteishintaan: 15 € + postitus- ja käsittelykulut
Tilaa

Luontoelämyspolku – ohjaajan opasLuontoelämyspolku www

Ikäinstituutti 2016.
Starck H, Holmi M, Karvinen E

Luontoelämyspolulla kroppa saa liikettä ja mieli virkistyy. Luontoelämyspolulla kuljetaan
yhdessä rastilta toiselle ja tehdään välillä erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana.
Tehtävät kehittävät voimaa ja tasapainoa, lisäävät liikkuvuutta, herättelevät aisteja
sekä virittelevät muisteluun ja tarinointiin.

Luontoelämyspolun voi toteuttaa missä tahansa lähellä sijaitsevassa viherympäristössä,
esimerkiksi puistossa, pihassa tai metsikössä. Palvelutalot, taloyhtiöt, järjestöt, seurakuntaLuontoelämyspolku kortit
ja muut yhteisöt voivat järjestää oman tai yhteisen Luontoelämyspolun. Myös eri sukupolvet
voivat lähteä yhdessä ulos polulle.

Hinta: 40 € + postitus- ja käsittelykulut
Tilaa

Lataa opas tästä
Lataa kortit tästä

Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu
Opas vertaisohjaajille

Ikäinstituutti / Karelia-ammattikorkeakoulu 2016.
Jelkänen V, Hiltunen TKansikuva

Opas on tarkoitettu kuntosaliryhmien vertaisohjaajille ikäihmisten lihasvoima- ja
tasapainoharjoitteluun. Oppaasta hyötyvät myös liikunnan, kuntoutuksen ja hoitoalan
ammattilaiset.

Opas sisältää valmiita ohjelmia alkulämmittelyyn, lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun sekä
loppuverryttelyyn. Lisäksi oppaaseen on koottu keskeisiä asioita kuntosaliharjoitteluun liittyvästä
ravitsemuksesta.

Hinta: 10 € + postitus- ja käsittelykulut
Tilaa

Lataa opas tästä