Verkkosivustot

Tähän on koottu iäkkäiden terveysliikunnasta kertovia verkkosivustoja ja -osoitteita.

VoiTas -liikekuvasto

VoiTas -liikekuvasto on voima- ja tasapainosisältöinen jumppasivusto, josta löytyy yksittäisiä jumppaliikkeitä ja valmiita ohjelmia erilaisiin liikuntahetkiin. Verkkosivuilta voi kätevästi koota iäkkäälle sopivan harjoitusohjelman yli 350 liikkeestä, minkä lisäksi sivustoilta löytyy tietoa iäkkäiden liikunnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Jokaisen liikkeen yhteyteen on lisätty perustelut liikkeiden vaikutuksista ja hyödyistä ikäihmisen arkeen. VoiTas -jumppasivusto on tarkoitettu innostavaksi tueksi liikunnan parissa toimiville liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille ja vertaisohjaajille sekä iäkkäille itselleen.

VoiTas -sivusto

Varttuneiden lähiliikuntapaikat

Sivusto esittelee liikkumisympäristöjä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet. Sivusto antaa suunnittelijoille ja toteuttajille tietoa ja ideoita erilaisista ratkaisuista sekä ohjaa heitä lisätiedon lähteille. Sivustoa voivat hyödyntää myös iäkkäiden parissa toimivat ammattilaiset, vapaaehtoiset vertaisohjaajat sekä iäkkäät itse.

www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi

Vapaaehtoiseksi seniorina

Sivut esittelevät vapaaehtoistoimintaa ikääntymisen näkökulmasta. Sisältö on suunnattu kannustamaan eläkeikäisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan, antamaan järjestöjen ammattilaisille tutkimus- ja kehittämistietoa sekä välittämään yleistä tietoa ikääntymisestä.

Sivuston keskeinen tietosisältö on kerätty vuosina 2007-2010 osana Ikäinstituutin Vavero-hanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut tutkia ja kehittää ikääntyneiden vapaaehtoistoimintaa sekä osallistujien että kansalaisjärjestöjen näkökulmasta.

www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi

Senioritanssi

Sivut palvelevat kaikkia ikäihmisten liikunnasta ja senioritanssista kiinnostuneita harrastajia, ohjaajia ja kouluttajia. Sivuilta saa kipinän uuteen liikuntaharrastukseen sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan senioritanssin parissa. Terveysliikunta- ja vanhuspalvelujen järjestäjät saavat sysäyksen uusien toimintojen käynnistämiseen ikäihmisille. Sivuilta löytyy yleistä tietoa senioritanssista, ohjaamisesta ja kouluttautumisesta. Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n kansallinen ja kansainvälinen toiminta esitellään kattavasti. Sivuilla jaetaan myös tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksista.

www.senioritanssi.fi

Ruotsinkielisestä senioritanssitoiminnasta ja Finlands Seniordansförbund rf:n toiminnasta saa tietoa

www.seniordans.fi