Voimaa vanhuuteen -ohjelman raportit

Ohjelman ensimmäisellä viisivuotiskaudella (2005-2010) ikäihmisten liikuntatoimintaa kehitettiin, järjestettiin ja juurrutettiin 35 kolmivuotisessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen hallinnoimassa hankkeessa eri puolilla Suomea. Hanketyössä syntyi hyviä toimintatapoja iäkkäiden kuntosali- ja kotiharjoitteluun, liikuntaneuvontaan, ulkoiluun, ohjaajien kouluttamiseen ja terveysliikunnan tukitoimiin. Hankkeiden ohjauksesta vastasi Ikäinstituutti. Vuorovaikutteisen ohjauksen tuloksena ohjelmassa kehittyi mentorointimalli iäkkäiden terveysliikunnan toimijoille.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman vuosittaiset seurantaraportit, lehdistöjulkisuusraportti sekä Net Effect Oy:n laatima ulkoisen arvioinnin raportti löytyvät alla olevista liitetiedostoista.

Liitetiedostot:

Vahvaksi vanhana – iäkkäiden liikuntakokemuksiaKansikuva vahvaksi vanhana

Liikunta voi tarjota vanhuuteen uuden alun, kokemuksia onnistumisesta, lisää itsetuntoa, uusia ystäviä ja paljon iloa. Joulukuussa ilmestyvään Vahvaksi vanhana -julkaisuun on koottu Voimaa vanhuuteen -toimintaan osallistuneiden iäkkäiden kokemuksia liikuntaharjoittelusta.

Iäkkäiden omien kertomusten lisäksi julkaisussa on mukana tuokiokuvia Voimaa vanhuuteen -kuntien liikuntatyötä tehneiltä sekä Pirkko Lahden mietteitä liikuntaan motivoitumisesta. Julkaisu on tarkoitettu kannustukseksi kaikille Voimaa vanhuuteen -haasteeseen tarttuville.

Tutustu tästä Vahvaksi vanhana – iäkkäiden liikuntakokemuksia -julkaisuun.