Medialle

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa tehdään työtä iäkkään ihmisen hyväksi. Ohjelma lisää ikäihmisten, heidän läheistensä, hyvinvoinnin ammattilaisten ja päättäjien tietämystä ikäihmisten terveysliikunnasta. Voimaa vanhuuteen -ohjelman koordinoinnista vastaa Ikäinstituutti.

Asiantuntemustaan antavat ohjausryhmän välityksellä: Raha-automaattiyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Gerontologian tutkimuskeskus (Jyväskylän yliopisto), Kuntaliitto, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), UKK-instituutti, Suomen Kuntaliitto, KKI -ohjelma (LIKES), Suomen Voimisteluliitto (Svoli ry), Suomen Latu, Soveltava liikunta SoveLi ry, Vanhustyön keskusliitto ja Eläkeläisliittojen etujärjestö (EETU ry).

Ohjelmaa rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tietoa Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta antavat:
toimialapäällikkö ja ohjelmajohtaja Elina Karvinen 040 530 2603
ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari 040 5968 798
viestintäkoordinaattori Anne Honkanen 040 081 4550

Ikäinstituutti
Voimaa vanhuuteen -ohjelma
Jämsänkatu 2
00520 Helsinki

Sähköpostiosoitteet muodossa
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Logot median käyttöön kerrottaessa Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta:

Lehdistötiedotteet

2016

2015

2014

2013

2012

2011