Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan valitaan joulukuussa 2018 uusia kuntia.

Ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi vuodeksi maksuttoman mentoroinnin ja runsaasti aihepiirin maksuttomia koulutuksia.

Tavoitteena on lisätä voima- ja tasapainosisältöistä liikuntaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia. Työ toteutetaan julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä kunnissa.

Ohjelmaan haku edellyttää kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöstä, aiesopimuksia järjestöjen kanssa sekä poikkisektorisen yhteistyöryhmän perustamista. Lisäksi kunnat sitoutuvat kolmivuotiseen toiminnan seurantaan, arviointiin ja raportointiin. Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin.

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikunnat voivat olla hakijoina. Ohjelmaan eivät voi hakea kunnat, jotka ovat olleet aiemmin mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

Hakulomake avautuu www.voimaavanhuuteen.fi -sivustolla 1.9. ja sulkeutuu 30.11.2018.

Hausta tiedotetaan sähköpostitse myös kuntien päättäjille.

Lisätietoja:

 Lue lisää Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmasta: Voimaa vanhuuteen ABC – tehokas toimintamalli terveysliikuntaan