Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2005-2009

Ohjelman ensimmäisellä viisivuotiskaudella ikäihmisten liikuntatoimintaa kehitettiin, järjestettiin ja juurrutettiin 35 kolmivuotisessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen hallinnoimassa hankkeessa eri puolilla Suomea. Hanketyössä syntyi hyviä toimintatapoja iäkkäiden kuntosali- ja kotiharjoitteluun, liikuntaneuvontaan, ulkoiluun, ohjaajien kouluttamiseen ja terveysliikunnan tukitoimiin.

Hankkeiden ohjauksesta vastasi Ikäinstituutti. Vuorovaikutteisen ohjauksen tuloksena ohjelmassa kehittyi mentorointimalli iäkkäiden terveysliikunnan toimijoille. Ohjelmaan liittyi systemaattinen seuranta ja Net Effect Oy:n toteuttama ulkoinen arviointi.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ulkoisen arvioinnin loppuraportti, vuosittaiset seurantaraportit sekä lehdistöjulkisuusraportti

 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ulkoisen arvioinnin loppuraportti

Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti 2009-2010

Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti vuodelta 2008

Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti vuodelta 2007

Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti vuodelta 2006

Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti vuodelta 2005

Voimaa vanhuuteen -ohjelman lehdistöjulkisuus 2005-2008