Työtä paikallisesti

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen (2005-2009) kuului 35 RAY:n tukemaa paikallishanketta eri puolilla Suomea. Kolmevuotiset hankkeet ovat jo päättyneet, mutta niiden kehittämä toiminta jatkuu. Hankkeiden kehittämät hyvät toimintatavat on koottu Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1-3 -oppaisiin.

Paikallishankkeet tarjosivat iäkkäille kuntosaliharjoittelua, monipuolista ryhmäliikuntaa, ulkoilutoimintaa sekä liikuntaneuvontaa. Tietoa iäkkäiden liikunnan merkityksestä levitettiin sekä iäkkäille itselleen että eri alojen ammattilaisille. Kotihoidon työntekijöitä opastettiin tekemään arjen askareita ja liikuntaharjoittelua (esim. ulkoilua ja kotivoimistelua) yhdessä vanhuksen kanssa.

Toiminnan juurtumiseksi oli tärkeää saada eri toimialojen ammattilaiset puhaltamaan yhteen hiileen iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin puolesta. Kuntien liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen, teknisen toimialan sekä järjestöjen yhteistyö oli ensiarvoisen tärkeää. Myös yksityisten palveluntuottajien kuten kuntosaliyrittäjien kanssa tehtiin yhteistyötä.