Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

1/3 kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla

Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketju on vaikuttava yhdyspintapalvelu ikäihmisten terveysliikunnassa maakunnan, kunnan ja järjestöjen kesken. Sen avulla löydetään vähän liikkuva ikäihminen, neuvotaan ja ohjataan häntä liikunnalliseen elämäntapaan ja sopiviin liikuntaryhmiin. Saumattomasti toimiessaan se vähentää maakunnan yli 75-vuotiaiden kaatumisista johtuvia kustannuksia. Esimerkkinä 30.000–50.000 euron ensimmäisen vuoden vuosisäästöt per lonkkamurtuma. Voimaa vanhuuteen -käytäntöjen juurtuminen kaikkiin Suomen kuntiin voi säästää lyhyessä ajassa miljoonia euroja – puhumattakaan inhimillisestä puolesta.

250.000 iäkästä tarvitsee liikuntapalveluita

Säännöllisestä ja nousujohteisesta voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä ulkoilusta hyötyvät eniten vielä kotona ilman koti- ja hoivapalveluja asuvat (75+) toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneet ja pienituloiset iäkkäät. He ovat usein liikuntapalvelujen ulkopuolella. Kohderyhmä kattaa noin puolet 75-vuotta täyttäneistä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma on lähes 15 vuoden aikana kehittänyt kuntien ja järjestöjen kanssa juuri tälle kohderyhmälle sopivia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä kuten matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa, liikkumiskyvyn testausta, tehoharjoittelua kuntosalilla ja vertaisvetoisia voima- ja tasapainoryhmiä.

Ammattilaisille ja iäkkäille vertaisohjaajille on tarjolla voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksia. Ikäihmisten liikuntaraatitoimintamallilla tuetaan kunnan liikuntapalveluiden yhteiskehittämistä.

Saumaton yhteistyö maakunnan ja kunnan välille

Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketjun (kuvio) avulla maakunnan järjestämissä terveyspalveluissa tunnistetaan liian vähän liikkuva iäkäs ja ohjataan hänet kolmen kuukauden tehoharjoittelujaksolle kuntosalille. Ennen ja jälkeen harjoitusjaksoa suoritetaan liikkumiskyvyn testaukset. Voima- ja tasapainon parantuessa iäkäs pystyy jatkamaan kuntoilua kunnan, järjestön tai yrityksen ohjatuissa liikuntaryhmissä tai omaehtoisesti.

Valmiita yhteistyörakenteita

Voimaa vanhuuteen -toiminta tarjoaa maakunnille, kunnille ja järjestöille valmiita rakenteita ehkäisevien terveyspalveluiden poikkihallinnolliseen johtamiseen. Koko Manner-Suomen kattavissa maakunnallisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa (14) vahvistetaan kuntien terveysliikuntakäytäntöjen käyttöönottoa, uusia innovaatioita ja terveysliikunnan yhdyspintapalveluja (liikuntaneuvonta ja liikuntaan ohjaus) maakunnan ja kunnan välillä.

Kuntien Voimaa vanhuuteen -poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä puolestaan kehitetään ja koordinoidaan ikäihmisten terveysliikuntaa osana kunnan hyte-yhteistyörakenteita.

Tutustu Voimaa vanhuuteen -käytäntöihin ja ota ne käyttöön!