Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Alkukartoitus antaa suuntaviivat Voimaa vanhuuteen -kehittämistyölle

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2017 valitut 12 kuntaa ovat kolmivuotisen kehittämistyönsä alkutaipaleella. Kuntien poikkisektoriset yhteistyöryhmät kartoittivat iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja kohderyhmälle tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa kunnissaan. Kartoituksesta on suuri hyöty, kun tehdään kuntakohtaisia kehittämissuunnitelmia. Jo nyt kunnat ovat kouluttautuneet ahkerasti, kuulleet ikäihmisten mielipiteitä liikuntaraadeissa ja käynnistäneet uutta liikuntatoimintaa.

Kartoituksesta nousi esiin muutama useille kunnille yhteinen kehittämiskohde.

Oikean kohderyhmän tavoittamiseksi tulisi kunnissa kehittää monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, yksilöllistä palveluohjausta sekä yleistä tiedottamista ikääntyneille suunnatuista terveysliikuntamahdollisuuksista.

Kohderyhmälle suunnattua laadukasta, nousujohtoista ja 2x viikossa toteutettavaa voima- ja tasapainoharjoittelua tulisi olla tarjolla kaikissa kunnissa. Toteuttaminen edellyttää, että kunnassa on senioreille soveltuva kuntosali. Myös kuljetusten järjestämistä tarvitaan.

Liikuntaryhmiä saadaan lisää eri puolille kuntaa kouluttamalla vertaisohjaajia. On tärkeää varmistaa, että vertaiset saavat tukea ammattilaisilta.

Ikäihmiset tarvitsevat useamman käyntikerran liikuntaneuvontaa, johon sisältyy liikkumissuunnitelman laadinta. Neuvonnan voi toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä.

Säännöllisiä, ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä lähelle iäkkäitä tarvitaan lisää. Toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten ulkoiluavuksi tarvitaan koulutettuja ulkoiluystäviä.

 

Tutustu kaikkien kuntien kartoituksesta tehtyyn koosteeseen tästä.