Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Etelä-Karjalassa pysytään pystyssä

Etelä-Karjalassa on muuta maata korkeammat lonkkamurtumaluvut sekä kaatumisista ja putoamisista johtuvien sairaalajaksojen määrät yli 65-vuotiailla. Maakunnallisessa Ikäverkostossa haluttiin tarttua tähän haasteeseen ja rakentaa alueellinen kaatumisen ehkäisyn malli. Sen yhtenä osana oli liikkumiskyvyltään heikentyneille ikäihmisille soveltuvan liikunnan lisääminen.

Ikäinstituutti, Etelä-Karjalan hyvinvointialue ja muut sidosryhmätoimijat suunnittelivat Pysytään pystyssä -liikuntaryhmän toimintamallin. Ryhmä on suunnattu kaatumisvaarassa oleville ikääntyneille. Osallistujat ohjautuvat ryhmiin täyttämällä Kaatumisvaaran arviointi -lomakkeen tapahtumissa, tapaamisissa tai itsenäisesti verkkosivuilla. Ryhmään pääsi, jos sai lomakkeessa vähintään 6 pistettä. Ikäihmisiä ohjattiin ryhmiin myös hyvinvointiasemien kautta. Vastaanotoilla 75 vuotta täyttäneiltä kysyttiin viimeisen vuoden aikana tapahtuneista kaatumisista ja niiden syistä. Lääkityksen tarkistamisen jälkeen asiakas ohjattiin Pysytään pystyssä -ryhmään.

Pysytään pystyssä -ryhmät ovat käynnistyneet Etelä-Karjalan kuntien liikuntatoimien vetämänä syksyllä 2022. Ne ovat nyt osa pysyvää kuntien ryhmätarjontaa. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa. Jokaisella kerralla on lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua sekä keskustelua kaatumisvaaraan liittyvistä teemoista. Ryhmän alussa ja lopussa on liikkumiskyvyn testit.

Keskusteluteemoja ovat
• Pois kaatumispelosta
• Lihasvoiman ja tasapainon merkitys
• Ravitsemus
• Kodin turvallisuus
• Jalat, kengät ja apuvälineet
• Terveydentilan muutokset
• Mielen hyvinvointi ja aivojumppa
• Lepo ja lääkitys

Ohjaajat saivat ryhmän järjestämisen tueksi Ikäinstituutin tekemän oppaan. Osallistujille jaettiin aiheeseen liittyviä esitteitä ja tehtäviä.

Testitulosten ja palautekyselyn perusteella osallistujien liikkumiskyky ja mieliala ovat parantuneet sekä tietämys kaatumisen ehkäisystä on lisääntynyt (kuva).

Kuviossa kerrotaan Pysytään pystyssä -ryhmäläisten koettuja vaikutuksia. Eniten oli kohonnut mieliala.

”Monipuolinen liikunta ja lihaskunnon parantaminen auttoivat arkielämässä”

”Erittäin hyödyllinen kokonaisuus, innosti omaan kuntoiluun kotona ja osaa ottamaan järjestettyihin kuntoiluihin”

Harjoitusjakson jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus jatkaa liikkumista toisessa ryhmässä tai omatoimisesti. Lisätietoa Voimaa vanhuuteen Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -malli on ehdokkaana TerveSos -palkinnon saajaksi. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan tykkäämällä toimintamallista Innokylässä Lisätietoa palkinnosta TerveSos -sivuilta

Teksti: Heli Starck