Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Hae Voimaa vanhuuteen -kunnaksi 30.4. mennessä

Kuva: Ossi Gustafsson

Kuva: Ossi Gustafsson

Kuva: Ossi Gustafsson

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan valitaan vuonna 2017 mukaan noin 10 kuntaa. Hakuaika on 1.2.–30.4.2017

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi vuodeksi maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää tukea alkutilanteen kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman laadintaan, hyvien toimintatapojen käyttöönottoon, seurantaan ja arviointiin.

Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, kouluttajakoulutusta eri ammattiryhmien ja vertaisten paikalliseksi kouluttamiseksi, terveysliikunnan ja -neuvonnan materiaalia (pääasiallisesti verkkoversioina) sekä Voimaa vanhuuteen – yhdessä oppimisen verkostot. Lue lisää: Voimaa vanhuuteen ABC – tehokas toimintamalli terveysliikuntaan/ MentorointiMenu

Työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin (pääosin 75+), jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä ja joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia.

Työ toteutetaan julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä kunnissa.

Ohjelmaan haku edellyttää kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöstä, aiesopimuksia järjestöjen kanssa sekä poikkisektorisen yhteistyöryhmän perustamista. Lisäksi kunnat sitoutuvat kolmivuotiseen toiminnan seurantaan, arviointiin ja raportointiin. Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin.

Ohjelmaan eivät voi hakea kunnat, jotka ovat olleet aiemmin mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

Tutustu tarkempiin valintakriteereihin ja hakulomakkeeseen tästä

Voimaa vanhuuteen -kuntavalinnat julkaistaan voimaavanhuuteen.fi -verkkosivuilla kesäkuussa 2017.  Kunnat, joita ei valita mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan voivat ilmoittautua tehtyjä kuntapäätöksiä hyödyntäen välittömästi kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ikäinstituutin koordinoimaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa rahoittavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja opetus- ja kulttuuriministeriö.