Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Kunnissa panostettu osaamisen vahvistamiseen

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuona 2016 valittujen 18 kunnan yhteistyöryhmät vastasivat laajaan vuosiseurantakyselyyn koskien ensimmäistä kehittämisvuotta. Kaikissa kunnissa on kehitetty Voimaa vanhuuteen –ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa ja osallistuttu ohjelman tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin. Kouluttajakoulutusten tuloksena kuntiin on koulutettu yli 200 uutta vertaisohjaajaa tai ulkoiluystävää. Tämän voimavaran koordinoimiseksi 12 kuntaan on perustettu iäkkäiden liikunnan vertais- ja vapaaehtoistoiminnan verkosto. Näiden kuntien määrä on kaksinkertaistunut vuodessa.

Kohderyhmän ääntä on kuultu 10 liikuntaraadissa, joihin iäkkäitä on kutsuttu kertomaan mielipiteensä kunnan liikuntatarjonnasta ja –neuvonnasta sekä liikkumisympäristöistä. Kohderyhmältä esiin nousseet toiveet linjaavat kehittämistyötä tuleville vuosille.

 

Kehittämiskohteina tehoryhmät, liikuntaneuvonta ja ulkoilu

 

Kaikille kunnille yhteisiksi kehittämiskohteiksi mentorit nostavat tehoryhmät kuntosalilla, liikuntaneuvonnan ja  ulkoilutoiminnan. Yksilöllisellä, säännöllisellä ja nousujohteisella kuntosalijaksolla (1-2 krt viikossa 2-3 kk ajan) saadaan voimaa ja varmuutta arkeen. Harjoitteluun liittyvillä liikkumiskykytesteillä toiminnan hyötyjä voidaan osoittaa myös päättäjille. Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa tulisi olla tarjolla myös iäkkäille. Ulkoilutoimintaa voidaan lisätä esimerkiksi kouluttamalla uusia ulkoiluystäviä ja perustamalla porukkalenkkejä myös kunnan reuna-alueille. Saumaton poikkisektorinen yhteistyö ja toimiva liikuntapalveluketju varmistavat, että iäkkäät löytävät itselleen sopivan tavan ja paikan liikkua.

 

Kaikkien kuntien yhteisen koosteen voi lukea tästä

Kuntakohtaiset vuosiseurantakoosteet lisätään voimaavanhuuteen.fi -sivuille

IMG_5276