Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten haku käynnissä!

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektorinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Hakuaika: 26.10. – 30.11.2021 

Avustukset haetaan aluehallintovirastoista: https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/liikunnallinen-elamantapa/.   

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia paikallisella tasolla. Ikiliikkuja on osa valtakunnallista Liikkuvat-ohjelmakokonaisuutta. Ikiliikkuja tukee paikallisia hankkeita liikunnallisen elämäntavan edistämisessä tarjoamalla työn tueksi koulutusta, verkostoja ja materiaaleja.  

Ikiliikkuja-ohjelman hankkeissa kohderyhmänä ovat kaikki yli 65-vuotiaat, jotka eivät liiku riittävästi terveytensä kannalta. Painopisteenä ovat erityisesti 75+ -ikäiset, joilla on alkavia toimintakyvyn rajoitteita. 

VISIO: Ikäihmisten osallisuus, fyysinen aktiivisuus ja liikunta lisääntyvät, mikä edistää liikkumiskykyä sekä mahdollisuuksia toimintakykyiseen vanhuuteen. 

PÄÄMÄÄRÄ: Hankkeet löytävät omaan kuntaan sopivan tavan edistää ikäihmisten hyviä liikuntakäytäntöjä Ikäinstituutin räätälöidyllä tuella. 

TOIMENPITEET: Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia lisätään kehittämällä rakenteita, osaamista ja toimintaa, mm. Voimaa vanhuuteen -ohjelman hyvien käytäntöjen avulla. 

Lisää tietoa Ikiliikkuja-ohjelmasta: www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja