Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

TEHYLI-olosuhderyhmä edistää luontoliikuntaa

Suomalaiset pitävät ulkoilusta ja usein taustalla on juuri halu liikkua ja rentoutua luonnossa sekä kokea luonto lähellä. Lähivirkistysalueet ja kansallispuistot ovat merkittäviä ja monipuolisia liikuntapaikkoja suomalaisille jokaisena vuodenaikana. Myös toimintakyvyltään heikentyneillä ikäihmisillä tulisi olla mahdollisuus säännölliseen ulkoiluun.

Vuodesta 2017 TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpiteitä on suunnattu vahvasti luonnon virkistyskäytön ja luontoliikunnan edistämiseen. Yhteinen toimenpideohjelma sisälsi jo ennestään yhdeksän toimenpidettä teemaan liittyen, mutta ryhmä päätti tehostaa yhteistyötä asian ympärillä ja lisäsi toimenpideohjelmaan 19 täysin uutta toteutettavaa toimenpidettä.

Luontoon pääsyn helppouden edistäminen koetaan olosuhderyhmässä tärkeäksi, sillä luonnossa liikkumisen on todettu lisäävän ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Luonnossa liikkuminen tukee fyysistä kuntoa, laskee verenpainetta, elvyttää ja rentouttaa mieltä sekä vähentää stressiä ja alakuloisuutta. Luonnossa liikkumisella on myös myönteisiä sosiaalisia ulottuvuuksia, kun retkelle lähdetään usein porukalla.

TEHYLI-olosuhderyhmän luonnon virkistyskäytön edistämiseen liittyvissä toimenpiteissä tavoitteina ovat jokamiehenoikeuksien vaaliminen, liikkumisen esteettömyyden parantaminen sekä luontoliikunnan näkyvyyden lisääminen. Näkyvyyttä nostetaankin muun muassa Nuku yö ulkona, Luonnon päivä sekä Vie vanhus ulos -kampanjoiden avulla. Kampanjat haastavat Suomen kansaa viettämään aikaa luonnossa ja ihastelemaan sen kauneutta.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan (TEHYLI) -olosuhderyhmä edistää poikkihallinnollisesti valtionhallinnon eri sektoreiden ja olosuhteiden asiantuntijatahojen kesken arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannustavaksi. Luonnon virkistyskäytön lisäksi toimenpideohjelman teemoja vuosille 2016–2019 ovat kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, lähiliikuntaolosuhteiden edistäminen, liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistäminen sekä arki- ja lähiliikunnan olosuhteisiin liittyvien koulutuksien toteuttaminen ja tutkimuksen seuraaminen.