Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Mentorointityö kiivaassa vauhdissa

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2016 valitut 18 kuntaa ovat aloittaneet ikäihmisten terveysliikunnan kehittämisen vauhdikkaasti. Ensimmäisenä ohjelmavuotenaan kunnat ovat keskittyneet erityisesti lisäkouluttautumiseen.

Kunnille tarjottavissa maksuttomissa koulutuksissa jo yli 100 henkilöä on syventänyt liikuntaosaamistaan ja hankkinut virikkeitä työhönsä. Tarkoituksena on, että koulutuksissa käyneet ammattilaiset kouluttavat kuntiinsa lisää vapaaehtoisia liikuntaryhmien vertaisohjaajiksi tai ulkoiluystäviksi.

Voimaa vanhuuteen -kohderyhmälle suunnatun terveysliikunnan kehittämisessä on käytetty apuna liikuntaraateja, joissa ideoita kerätään suoraan kotona kiikun kaakun pärjääviltä ikäihmisiltä. Kunnissa on pidetty yhteensä kahdeksan liikuntaraatia, joista osassa Ikäinstituutin mentorit ovat olleet johdattelemassa keskustelua. Raatien kehittämisehdotuksia on laitettu heti täytäntöön, esimerkiksi Vihannissa päätettiin koota kaikki ikäihmisten liikuntatarjonta yhteen tiedotteeseen.

Alueellista kehittämistyötä on syvennetty Savossa ja Keski-Suomessa. Maakunnallisissa tapaamisissa on innokkaasti vaihdettu ideoita ja jaettu kokemuksia ja ne on koettu tärkeiksi verkostoitumisen kannalta.

Tavoitteena lisätä tehoharjoittelua ja ulkoilua

Mentorointiohjelman alussa kuntien yhteistyöryhmät kokosivat tietoa kuntansa kohderyhmälle suunnatusta liikuntatoiminnasta. Kuntien alkukartoituksista tehtiin yhteenveto Ikäinstituutissa.

Kaikissa kunnissa tarjottiin iäkkäille ryhmäliikuntaa, eniten ryhmiä järjestivät sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimi. Kahdesti viikossa kokoontuvia kuntosaliryhmiä oli vain kolme prosenttia kaikista ryhmistä. Lihasvoiman kasvattamiseksi tehokkainta olisi harjoitella kuntosalilla kahdesti viikossa. Monessa kunnassa onkin jo suunnitelmissa lisätä laadukasta tehoharjoittelua, johon kuuluu mm. testaamista.

Ulkoliikuntaryhmiä oli kunnissa tarjolla hyvin niukasti. Järjestetyistä ryhmistä yli puolet oli järjestöjen vetämiä kävely- tai sauvakävelyryhmiä. Jo ensimmäisen mentorointivuoden aikana kunnissa onkin laitettu pystyyn useita kimppakävelyporukoita, joko ammattilaisen tai vertaisen vetämänä. Lisäresurssia ulkoiluapuun saadaan kouluttamalla ulkoiluystäviä.

Linkit:

Tutustu kuntakohtaisiin alkukartoituksiin tästä

Tutustu vuonna 2016 aloittaneiden ohjelmakuntien alkukartoituksen yhteenvetoon tästä