Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Miljoonasäästöt iäkkäiden tehoharjoittelulla

Ikäinstituutti ehdottaa seuraavaan hallitusohjelmaan, että vaikuttavat kolmen kuukauden Voimaa vanhuuteen -voima- ja tasapainoryhmät tulee juurruttaa koulutuksen ja mentoroinnin keinoin kaikkiin Suomen kuntiin.

Iäkkäillä ihmisillä on vahva halua pysyä terveinä ja toimintakykyisinä, mutta usein siihen ei ole riittävästi mahdollisuuksia. Yli 75 -vuotiaita on puoli miljoonaa ja vuonna 2040 miljoona. Ikäihmisten pysyminen terveinä ja toimintakykyisinä on tärkeätä, sillä se säästää hoivan ja hoidon kuluja. Lisäksi toimintakykyiset ikäihmiset ovat vapaaehtoistoiminnan suuri voimavara.

Ikäihmisten liikuntatoiminta painottuu Suomessa hyväkuntoisten ikäihmisten liikuntaan, vaikka vähän heikompikuntoisille ja vielä itsenäisesti kotona pärjääville ikäihmisille liikunta tuo suhteellisesti parhaat hyödyt. Yhteiskunta voi säästää miljoonia suuntaamalla liikuntatoimintaa juuri heille. THL arvioi, että puolet hoivan tarpeista ja kuluista voitaisiin säästää, jos kaikki iäkkäät olisivat yhtä hyväkuntoisia kuin korkeimmin koulutettujen iäkkäiden ryhmä.

Tutkimusnäyttö liikunnan hyödyistä on vahvaa liikkumiskyvyn, kaatumisten ehkäisyn, terveyden ja mielen hyvinvoinnin osalta, mutta vakuuttavaa myös aivoterveyden osalta sekä muistisairauksien ja iäkkäiden yleisen raihnauden torjunnassa. Ryhmässä liikkuminen vähentää iäkkäiden yksinäisyyttä. Esimerkiksi joka kolmas kaatuminen ja lonkkamurtuma voidaan estää säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla. Yhden lonkkamurtuman hoitokulu vuodessa on keskimäärin 30 000 euroa ja 50 000 euroa, jos iäkäs joutuu jäämään ympärivuorokautiseen hoivaan kaaduttuaan.

Joka kuntaan iäkkäiden voima- ja tasapainoryhmät

Kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvia iäkkäitä ja toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneitä iäkkäitä on Suomessa 300 000 ja vuonna 2040 heitä on 600 000. Valmis toimintamalli heidän liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi on kehitetty Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Ohjelma lisää liikuntaneuvontaa, voima- ja tasapainoharjoitteluryhmiä sekä ulkoilumahdollisuuksia kuntien ja järjestöjen poikkisektorisena yhteistyönä. Puolet Suomen kunnista ei ole vielä päässyt mukaan STM:n (STEA) ja OKM:n yhteisrahoittamaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Iäkkäiden määrän nopean kasvun vuoksi Voimaa vanhuuteen -työtä tarvitaan koko maassa yhä enemmän.

TOIMENPIDE-EHDOTUS

Vaikuttavat 3 kuukauden Voimaa vanhuuteen -voima- ja tasapainoryhmät juurrutetaan koulutuksen ja mentoroinnin keinoin 4 vuoden aikana kaikkiin Suomen kuntiin. Ryhmiin etsitään ja ohjataan toimintakyvyltään heikentyneet vielä kotona itsenäisesti pärjäävät ikäihmiset 75+. Harjoittelun päätyttyä heidät ohjataan liikunnan jatkoryhmiin kunnon säilyttämiseksi.

KUSTANNUSARVIO ESIMERKKEJÄ

100 kuntaa: 1,5 miljoonaa euroa/ neljäksi vuodeksi. Sisältää mm. 4 aluekouluttajan palkka- ja toimintakulut sekä 10 Voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) – kouluttajakoulutusta 200 hyte-ammattilaiselle.

TAI

200 kuntaa: 3 miljoonaa miljoonaa euroa/ neljäksi vuodeksi. Sisältää mm. 8 aluekouluttajan palkka- ja toimintakulut sekä 20 Voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) – kouluttajakoulutusta 400 hyte-ammattilaiselle.

SÄÄSTÖARVIOT

  • Vuodessa 0,7 % eli yli 8 000 yli 65-vuotiaista saa lonkkamurtuman (Sotkanet 2017). Yhden leikkaushoitoa vaativan murtuman hoitokustannus vuodessa on 30 000-50 000 euroa.
  • Voima- ja tasapainoharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä lonkkamurtumia.  Noin 2 600 kaatumista voitaisiin ehkäistä, jolloin säästö hoitokuluissa voi olla jopa 78–130 miljoonaa.
  • Jos kunnassa asuu 1 000 yli 65-vuotiasta, yhden vuoden aikana lonkkansa murtaa heistä keskimäärin 7. Tutkimustiedon perusteella voima- ja tasapainoharjoittelulla näistä voidaan ehkäistä kaksi. Jos nämä murtumat olisivat vaatineet leikkaushoidon, olisi säästö kunnassa 60 000 – 100 000 euroa vuodessa. Tällä rahalla voi palkata kuntaan esimerkiksi 2-3 liikunnanohjaajaa.
  • Iäkkäiden toimintakykyä kohentamalla voidaan hoivakuluissa säästää jopa puolet (THL). Jos voima- ja tasapainoharjoittelulla tästä toteutuisi 1-2 % säästö, niin summa olisi 28–56 miljoonaa euroa vuodessa. Iäkkäiden hoivankulut 2015 olivat 2 896 miljoonaa euroa (STM). Todellisuudessa säästö voi olla selvästi suurempi.

 

Lähteet:

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

 Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta SiVM 22 2018 vp VNS 6/2018 vp

 THL:n Sotkanet

Lonkkamurtuma Käypä hoito -suositus Duodecim, 2017

STM:n Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi 2017–2019