Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Mistä on toimiva yhteistyö tehty?

Yhteisistä tavoitteista, päättäjien tuesta, keskinäisestä työnjaosta ja koordinoinnista. Voimaa vanhuuteen -kunnissa on saatu paljon konkreettista liikuntatoimintaa iäkkäille tiivistämällä yhteistyötä julkisen ja järjestösektorin kesken.

Itä-Suomen yliopiston ja Ikäinstituutin 75+ lisäkuluitta kuntoon -tutkimuksessa selvitettiin poikkisektorisen yhteistyön toteutumista. Voimaa vanhuuteen -työssä on tutustuttu muihin toimijoihin, tultu ulos omista siiloista ja opittu yhdessä uusia tapoja järjestää liikuntatoimintaa ikäihmisille.

Tärkeää on löytää kohderyhmä eli terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ikäihmiset 75+. Juuri he hyötyvät eniten tavoitteellisesta harjoittelusta ja arkiliikunnan lisäämisestä. Paikalliset järjestöt ovatkin olleet avainasemassa kohderyhmän tavoittamisessa ja liikuntaryhmien järjestämisessä vertaisvoimin. Liikuntatoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi taas tukevat toimintaa, kouluttavat vertaisohjaajia, tarjoavat edullisia liikuntatiloja järjestöille sekä tarvittaessa antavat ammatillista apua vertaisohjaajille esim. ryhmänohjaamiseen liittyvissä asioissa.

Useassa kunnassa julkisen ja järjestösektorin yhteistyö toimii jo sujuvasti. Vielä tarvitaan lisää yhteen hiileen puhaltamista. Eri järjestöt voisivat entistä enemmän käynnistää yhdessä toimintaa Voimaa vanhuuteen -kohderyhmälle tai järjestää yhteisiä koulutuksia. Ikäihminen hyötyy liikuntaharjoittelusta, kuuluipa hän sitten sydän-, diabetes- tai eläkeläisjärjestöön. Ikäinstituutin mentoroinnin tuella julkinen sektori ja järjestöt pääsevät paremmin yhteiseen tavoitteeseen eli ikäihmisten liikuntaharjoittelua ja arkiliikkuminen lisääntyy. Iäkkäät pysyvät pidempään kunnossa ja itsenäisinä omassa kodissa.

Karstulassa Sydänyhdistyksestä kolme vapaehtoista kävi paikallisen Voimaa vanhuuteen -ohjelman vertaisohjaajakoulutuksen. Yhdistyksessä heräsi sen jälkeen ajatus perustaa oma liikuntaryhmä, joka kokoontui kevätkauden 2017 sosiaali- ja terveystoimen tiloissa eli Uusjokelan kuntosalilla. Ryhmään sai liittyä myös muiden yhdistysten jäseniä. Kunta antoi ryhmälle käyttöön voima- ja tasapainovälineitä sisältävän välinekassin sekä auttoi markkinoinnissa.  Toiminta jatkuu syyskaudella.

Teksti: Minna Säpyskä-Nordberg