Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Osaaminen esiin osallistavilla menetelmillä

Kuva: Siri Sipilä.

Kuva: Siri Sipilä.

Osallistavilla menetelmillä pyritään nimen mukaisesti saamaan koulutuksen tai muun tilaisuuden passiivisista kuulijoista aktiivisia osallistujia ja sisällön tuottajia. Muita usein käytettyjä nimiä ovat toiminnalliset tai aktivoivat menetelmät. Etenkin aikuisten oppimisessa osallistavuus on tärkeää – onhan heillä jo paljon kokemusta, osaamista, tietoja ja taitoja, joita on hyvä saada pureskella ja pohtia suhteessa uuteen opittavaan asiaan. Osallistavien menetelmien kautta osallistujat pääsevät myös oppimaan toisiltaan ja saavat käsiteltävään asiaan laajempaa näkökulmaa.

Lähtökohtana osaamistavoitteet ja kohderyhmän tuntemus

Voimaa vanhuuteen -foorumin työpajassa pohdittiin yhdessä, mitä osaamista osallistavien menetelmien käyttö vaatii. Koska koulutuksen tavoitteena on yleensä saada opitut asiat näkymään arjen toiminnassa, on tärkeä miettiä, mitä osaamista takataskussaan osallistujien halutaan lähtevän koulutuksesta. Toisin sanoen aluksi määritellään koulutukselle konkreettiset osaamistavoitteet. Sisältö ja menetelmät valitaan sitten osaamistavoitteiden mukaan – menetelmät menetelmien vuoksi eivät palvele ketään.

Kouluttajalta menetelmien käyttö vaatii hitusen rohkeutta kokeilla uutta lähestymistapaa sekä hetken aikaa perehtyä sopivaan menetelmään niin, että sen ohjaaminen sujuu selkeästi. Lisäksi pitää suunnitella mahdolliset ryhmäjaot ja varata työskentelyyn tarvittavat materiaalit. Tärkeää on myös kohderyhmän tuntemus: toinen porukka voi innostua menetelmästä, joka ei toisen kanssa lähde lainkaan käyntiin.

Mitään omasta mielestä noloa tai huonoa menetelmää ei myöskään kannata valita, koska kouluttajan usko ja esimerkki kannustavat osallistujat mukaan. Kouluttajan oma innostus voikin selättää nuivan suhtautumisen, ja päivän parhaaksi anniksi saatetaan arvioida juuri osallistava osuus.

Menetelmät haltuun ja sovellettaviksi

Opintokeskus Sivis on järjestökoulutuksen asiantuntija ja kehittäjä. Siviksen Toiminnallisia menetelmiä -oppaassa (pdf) on listattu eri tilanteisin ja tavoitteisiin sopivia menetelmiä, joita voi vapaasti soveltaa omien tarpeiden ja osaamisen mukaan. Tutustumiselle kannattaa yleensä aina varata aikaa, koska hyvä tunnelma ja turvallinen ilmapiiri ovat edellytys vuorovaikutukselle ja oppimiselle.

Hyviä menetelmiä ovat esimerkiksi Ominaisuuksien bingo ja Janat, jotka voivat orientoida päivän aiheeseen tai Fiiliskortit, joiden avulla kuullaan osallistujien tunnelmia. Toisaalta myös asiasisältö opitaan tehokkaammin aktiivisesti osallistumalla kuin asiantuntijaluentoa kuuntelemalla. Erilaiset ryhmätyöskentelyn menetelmät kuten Vastavuoroiset ryhmät, Lumipallo tai Kuusi hattua taipuvat monenlaisiin tarpeisiin.

Kouluttajaa hyödyttävät myös palautteen antoon ja arviointiin tarkoitetut menetelmät, jotka mahdollistavat koulutuksen sisällön muokkaamisen, vaikka lennosta osallistujien tarpeiden tai osaamisen mukaan. Toimivia menetelmiä ovat vaikkapa yksinkertainen Peukutus, Lähellä – kaukana ja Vastakohtien timantti.

Jos menetelmät ovat uusia, alkuun pääsee ottamalla yhden tutustumisharjoituksen koulutuksen alkuun tai yksinkertaisen ryhmätyön asiasisällön käsittelyyn. Kokemuksen karttuessa menetelmiä voi soveltaa ja yhdistellä mielensä mukaan koulutuksen eri vaiheisiin. On kuitenkin hyvä muistaa varata aikaa myös asioiden pohdinnalle ja tauottaa työskentelyä niin, ettei osallistujille tule osallistumisähkyä, vaan myös omalle ajattelulle on tilaa.

Osallistavat menetelmät tarjoavat konkreettisen keinon saada osallistujat aktiivisesti mukaan luomaan sisältöä ja jakamaan osaamistaan muille. Menetelmät eivät kuitenkaan ole itseisarvo, vaan vaativat kouluttajalta itsetuntemusta sekä osaamistavoitteiden ja kohderyhmän ymmärrystä palvellakseen tarkoitustaan. Ei siis muuta kuin nämä kirkkaana mielessä ja rohkein mielin kokeilemaan – samalla kouluttajakin pääsee oppimaan uutta!

Kirsi Ahonen
asiantuntija
Opintokeskus Sivis