Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Ota käyttöön tutustumisen työkalu

Tuntuuko usein, että uuden yhteistyön käynnistäminen takkuaa? Voimaa vanhuuteen -verkostopäivillä innostuttiin Timo Järvensivun esittelemästä työkalusta, jossa kunkin osallistujan osaaminen, odotukset ja rooli yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi konkretisoidaan. Toimintatapaa voivat hyödyntää yhteistyöryhmät tai laajemmat verkostot esimerkiksi paikallisten järjestöjen yhteistyön tiivistämisessä.

Työstö etenee seuraavasti. Levitetään pöydälle iso paperi, johon jokainen osallistuja kirjoittaa ja kertoo muille vuorollaan seuraavat asiat:

 

Tuntemisen työkalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voimaa vanhuuteen -työ perustuu poikkisektoriseen toimintatapaan. Tärkeää on koota verkosto liikuttamaan kotona asuvia, toimintakyvyltään jo hiukan heikentyneitä ikäihmisiä. Toisten tunteminen, sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen ja luottamus eri toimijoiden kesken ovat avaintekijöitä.