Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Out-of-box – Uskalla tehdä toisin

Liikunnallisen elämäntavan onnistuneet ratkaisut eivät löydy enää yksittäisten hallintokuntien tai järjestöjen sisältä vaan näiden tahojen uudenlaisen yhteistyön rajapinnoilta. Monimutkaisen maailman haasteet tarvitsevat ajattelutavan muutosta ja tekemiseen luovia ratkaisuja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksilla.

YTT, konsultti Juha Heikkala rohkaisee Voimaa vanhuuteen -toimijoita rikkomaan omia ja organisaationsa totuttuja toimintamalleja ja ajattelemaan enemmän out-of-box -tyylillä.

“Meillä on tapana etsiä ratkaisuja ongelmiin oman ajattelun ja tekemisen lähimaisemasta. Kannattaa kuitenkin ajatella laveammin missä bisneksessä olemme mukana ja keiden kanssa tulisi tehdä yhteistyötä ja miten ikäihmiset löytävät helposti liikuntapalvelumme”, luettelee Heikkala.

Resurssivähyyden surkuttelun sijaan tarjotkaa ratkaisuja. Kyllä resursseja löytyy, pitää vain etsiä missä ne ovat ja ehdottaa päättäjille, miten ne kohdennetaan vaikuttavammin. Kumppanuuksia tarvitaan, sillä ihmisten moninaiset tarpeet eivät enää täyty yhden hallintosiilon tarjonnalla.

“Menestyneet kunnat, järjestöt ja yritykset ovat tajunneet, että asiakkaan tarpeet tulee aina olla tekemisen ytimessä. Meidän tulee räätälöidä oma ja yhteinen tekeminen yksittäisten ihmisten arkeen sopivaksi. Liian usein keskitymme vain omien strategioiden, suunnitelmien ja hankkeiden esittelyyn”, tarkentaa Heikkala.

On kuljettava korvat auki ja kuunneltava iäkkäitä, eikä lukkiutua omaan asiantuntijaidentiteettiin: ”kyllä mä tiedän, miten ikääntyneitä liikutetaan”. Liikuntaraati on yksi hyvä esimerkki vakiintuneesta käytännöstä, jonka avulla kerätään iäkkäiden ihmisten ajatuksia ja kokemuksia liikuntapalveluista.

“Olemme siirtymässä yhä enemmän integroituihin palvelupolkuihin. Emme voi enää tarjota eriytyneitä palveluita, jossa ihmisen pitää mennä aina eri luukulle hoitamaan tiettyä asiaa.”

Yhteistyö on kakun kasvattamista

Yhteinen tavoite, tapa toimia ja rakenne ratkaisevat onnistuuko yhteistyö kuntien Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmissä. Kaikilla työryhmän jäsenillä tulee olla yhteinen kirkas tavoite siitä, mitä yhteistyöllä halutaan muuttaa. Tämän lisäksi pitää olla ajatus, että yhdessä olemme enemmän.

“Yhteistyö on kakun kasvattamista, ei vain sen jakamista. Tärkeätä on vastavuoroisuus ja vastuu. Vapaamatkustajuus ei kuulu kumppanuuteen. Kumppanuuspöydät eivät myöskään ole edunvalvontapaikkoja”, ohjeistaa Heikkala.

Tapaamisiin pitää tulla aina valmistautuneena ja toteuttaa sen jälkeen yhdessä sovitut toimenpiteet. Hyvä käytäntö on myös kirjata sovitut asiat kirjalliseen tai visuaaliseen muotoon, jolla varmistetaan, että kaikki puhuvat samasta asiasta.

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä tulee kirjata kunnan strategioihin ja suunnitelmiin, jotta sille syntyy oikeutus tehdä yhteistyötä yli hallintorajojen. Yhteistyöryhmä on se paikka, jossa sovitaan yhteisistä ikäihmisten terveysliikunnan asioista, tehdään niistä päätöksiä tai ainakin valmistellaan päätökset niistä päättäville tahoille.

“Tavoitteena on luoda yhteistyöryhmästä ”hunajapurkki”, johon kaikki haluavat tulla mukaan. Hyvä käytäntö on myös säännöllisen väliajoin pysähtyä miettimään ryhmässä, toteutuiko se mitä yhteistyöstä haettiin”, toteaa Heikkala.

Juha Heikkala piti Toimiva ja tuloksellinen yhteistyö järjestöjen ja julkisen sektorin välillä -puheenvuoron Voimaa vanhuuteen -ohjelman uusien kuntien starttiseminaarissa 3.4.2019.

Heikkalan teettämän yleisögallupin mukaan

  • 100 % kuulijoista toteuttaa toimivan kumppanuuden periaatteita,
  • 82 % mielestä yhteistyöryhmällä on yhteinen tavoite ja
  • 24 % mielestä rakenteet eivät tue tavoitteiden toteuttamista.

Teksti ja kuva: Anne Honkanen