Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Pienistä kokeiluista pysyväksi toiminnaksi

Alueellisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa on rohkeasti kokeiltu uudenlaista ikäihmisten liikuntatoimintaa. Tuloksena on 160 paikallista kokeilua, joista voimme oppia yhdessä.

Neljätoista oppimisverkostoa kokoaa yhteen soten, liikuntatoimen ja järjestöjen edustajia. Tavoitteena on käytännön kokeilujen kautta kehittää oman kunnan iäkkäiden liikuntatoimintaa ja tiivistää yhteistyötä. Teemoina ovat olleet iäkkäiden liikkumaan ohjaus ja liikuntaneuvonta sekä tehoharjoittelujaksot kuntosalilla. Näiden onnistuneeseen toteutukseen tarvitaan hallintorajat ylittävää, ennakkoluulotonta yhteistyötä.

Tapaamisissa on opittu muilta, sovellettu ja ideoitu kokonaan uutta. Seuraavalla tapaamiskerralla on kuultu, miten kokeilu toimi käytännössä. Yhdessä oppiminen on kantanut hedelmää, sillä 86 % verkoston palautekyselyyn vastanneista koki saaneensa tapaamisista uusia ideoita.

Ketterien kokeilujen ansiosta paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kesken on tiivistynyt ja on syntynyt uudenlaisia yhteistyötapoja. Osa kokeiluista on jäänyt pysyväksi toiminnaksi. Tutustu kuntien onnistuneisiin kokeiluihin neljästä teemasta.

Kohderyhmä kohdattava henkilökohtaisesti

Oikean kohderyhmän tavoittaminen on usein haastavaa. Kunnissa tehtyjen kokeilujen perusteella onnistumisen avaimiksi löytyivät jalkautuminen, kuunteleminen, henkilökohtaisuus ja yhteistyö. Ikäihmisiä on mm. lähestytty henkilökohtaisilla kirjeillä ja ammattilaiset ovat jalkautuneet erilaisiin tilaisuuksiin. Lue lisää kuntien Voimaa vanhuuteen -kohderyhmän tavoittamisesta (pdf)

Tiedottamista ja liikuntaneuvontaryhmiä

Kunnissa on jaettu tietoa iäkkäiden liikunnasta mm. järjestämällä lukuisia tapahtumia, kirjoittamalla lehtiartikkeleita ja kokoamalla eri sektoreiden liikuntatarjonta yhteen. Lisäksi on järjestetty maksutonta liikuntaneuvontaa pienryhmissä tai yksilövastaanotolla. Muutamassa kunnassa on tehty kuvaukset ikäihmisen liikunnan palveluketjusta, mikä helpottaa ammattilaisten välistä työnjakoa ja asiakasohjausta. Lue lisää kuntien liikkumaan ohjauksesta ja liikuntaneuvonnasta (pdf)

Laatua kuntosaliharjoitteluun

Harjoittelun laatua on lisätty kehittämällä harjoituskerran sisältöä ja osallistujien testaamista. Harjoittelun yhteydessä osallistujien kanssa on keskusteltu mm. ravitsemuksen merkityksestä ja kaatumisten ehkäisystä. Myös uusia tehoharjoittelujaksoja on perustettu poikkisektorisella yhteistyöllä. Tehoharjoitteluryhmien jälkeisiä jatkoharjoittelumahdollisuuksia on lisätty perustamalla uusia ryhmiä vertais- tai ammattilaisvoimin. Lue lisää kuntien tehoharjoittelusta (pdf)

Korona-aika toi liikuntaa lähelle

Korona-ajan haasteisiin vastattiin kehittämällä poikkeusoloihin sopivaa toimintaa. Ikäihmisten koteihin on jaettu liikuntaohjeita, heille on soitettu kannustussoittoja ja annettu liikuntaneuvontaa puhelimitse. Luontoelämyspolut ja ohjatut piha-/parvekejumpat olivat suosittuja. Rohkeasti on kokeiltu myös erilaisia striimattuja liikuntatuokioita. Joissakin kunnissa tehoharjoitteluryhmien toiminta onnistuttiin siirtämään lähiliikuntapuistoon. Lue lisää kuntien ikäihmisten liikunnasta poikkeusaikana (pdf)

Iäkkäiden terveysliikunnan kehittämisestä on innostunut jo lähes puolet Suomen kunnista. Tule mukaan alueesi voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoon.

 Maakunnallisilla Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoilla yhteistyö ja osaaminen vahvaksi -hanke toteutettiin terveyden edistämisen määrärahalla (STM). Oppimisverkostotyö jatkuu osana Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa. Alueellisia tapaamisia järjestetään 1–2 kertaa vuodessa.

Teksti: Eveliina Palvimo, kuva: Pirjo Uusitalo-Aura.