Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Seniorit urheiluseuroissa

Kuva: Ossi Gustafsson.

Kuva: Ossi Gustafsson.

Urheiluseuratoiminnassa on perinteisesti keskitytty liikuttamanaan lapsia ja nuoria. Aikuisten osuus liikuntatoiminnassa on nykyisin 13 prosenttia ja vain kolmasosa seuroista tarjoaa ikääntyneille liikuntaa kaksi kertaa kuukaudessa tai useammin. Sen sijaan seniorit ovat enemmistönä jäsenistössä ja seurajohdossa. Meneillään oleva väestörakenteen muutos voi kuitenkin kääntää painotusta ikäihmisten liikuntaan. Kasvava vanhusväestö tarjoaa urheiluseuroille uusia potentiaalisia liikkujia.

Senioriliikunnan vahvistamiseksi Liikunnan aluejärjestöt ja Ikäinstituutti ovat tiivistäneet yhteistyötä tarjoamalla koulutusta ja tukea urheiluseuroille. Etelä-Suomen liikunta ja urheilu (Eslu) ja Ikäinstituutti järjestivät syksyllä 2019 Iloa ikääntyneiden liikuntaan urheiluseurassa -kehittämisillan, minkä jälkeen muutamat seurat innostuivat aloittamaan ikäihmisten liikuntatoimintaa. Syksyn tilaisuuden innostamana järjestettiin keväällä toinen Ikääntyneiden liikunta urheiluseurassa -ideailta Teams-tapaamisena, mihin oli mahdollisuus osallistua ympäri Suomen.

Tavoitteena oli innostaa ja auttaa seuroja liikuntatoiminnan suuntaamisessa erityisesti yli 65-vuotiaille, jotka ovat edelleen itsenäisiä ja toimintakykyisiä. Samalla vaihdettiin kokemuksia muiden seuratoimijoiden kanssa ja saatiin vinkkejä omaan toimintaan. Osallistujia tulikin noin 40 ympäri Suomea erilaisista urheiluseuroista.

Tapaamisten perusteella urheiluseuratoimijat kaipaavat tarkempaa ja kohdistetumpaa tukea oman toiminnan kehittämiseksi. Eslu ja Keski-Suomen liikunta (Kesli) aloittavatkin lokakuussa Ikäinstituutin tuella Seniorit urheiluseuraan -verkkotyöpajan. Kolmen työpajatapaamisen tavoitteena on kehittää ja täydentää seuran tarjontaa ikääntyneille uuden liikuntatoiminnon, -palvelun tai -tuotteen muodossa. Tarkoituksena on lanseerata uusi palvelu keväällä 2021.

Lisätietoa Seniorit urheiluseuraan -verkkotyöpajasta

Teksti: Voimaa vanhuuteen -ohjelman mentori Saila Hänninen.