Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Terveysliikunnan pioneeri Ilkka Vuori on kuollut

Kuva: Studio Petteri Kitti Oy.

Kuva: Studio Petteri Kitti Oy.

Terveysliikunnan pioneeri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, emeritusprofessori Ilkka Vuori kuoli 21.10.2022 Tampereella.

Ilkka Vuori oli Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -liikuntaohjelman johto- ja strategiaryhmän jäsen. Hän ideoi ja linjasi vaikuttavaa ohjelmatyötä sen alusta alkaen. Vuori pystyi ainutlaatuisen tietotaitonsa avulla tarjoamaan kehittämistyöhön tärkeitä ja ajankohtaisia näkökulmia. Hän toimi aktiivisena iäkkäiden terveysliikunnan puolustajana kirjoittamalla blogikirjoituksia ja pitämällä esityksiä aiheesta. Hänen vetämänään kirjoitettiin Voimaa vanhuuteen -toimintamallin kuvaus ja analyysikirja vuonna 2021 yhdessä Elina Karvisen ja Pirjo Kalmarin kanssa.

Ilkka Vuoren arviointiin perustuva, vaikuttavuutta tavoitteleva ja tutkitusta tiedosta käytäntöön perustuva kehittämisote tarjosi Ikäinstituutille korvaamatonta tukea Voimaa vanhuuteen -työhön. Hän toimi myös pitkään ja aktiivisesti Ikäinstituutin hallituksen jäsenenä, tuoden terveyden edistämisen asiantuntijuutensa koko Ikäinstituutin käyttöön. Ikäinstituutti kiittää Ilkka Vuorta hänen näkyvästä panoksesta Ikäinstituutin toiminnan tukijana ja rakentajana. Vuori oli myös sympaattinen ja kannustava ihminen, joka lopetti aina viestinsä myönteiseen ajatukseen: ”Aurinkoa kesääsi” ja ”toivon sinulle hyviä hiihtokelejä.”

Ilkka Vuori toimi UKK-Instituutin ensimmäisenä johtaja vuosina 1981–2001. Vuorella oli myös lukuisia kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä, ja hän toimi luottamustehtävissä lukuisissa kotimaisissa järjestöissä.

Miksi iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia liikuntaan pitää puolustaa? -blogikirjoituksessaan (10.3.2021) Vuori kirjoittaa:

”Liikunnalla on iäkkäille erityistä merkitystä, koska sen vaikutukset ovat suuret heidän päivittäisen elämänsä kulkuun ja kokemiseen. Toimintakyky on täysipainoisen elämisen keskeinen edellytys, ja toimintakyvyn säilyttämiselle liikkuminen ja liikunta on välttämätöntä. Sitä ei voi korvata muilla keinoilla.”

Ikäinstituutti ottaa osaa läheisten suruun.