Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Tujunen: Moniammatillinen yhteistyö on kunnan startup-toimintaa

Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujusen mielestä Voimaa vanhuuteen -ohjelma vastaa moniin toimintaympäristön muutoksiin, jotka tällä hetkellä haastavat kuntatoimijoita. Ohjelman moniammatillinen yhteistyö on erinomainen tapa rakentaa keskinäistä luottamusta, ravistella totuttuja hallintosiiloja ja innovoida yhdessä uutta ja vaikuttavaa terveysliikuntaa alati kasvavalle vanhusväestölle. Lisäksi ohjelma on toimintavalmis konsepti kunnille.

Taru Tujunen uskoo, että maailman megatrendit muuttavat toimintaympäristöämme enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Olemme siirtyneet ns. vanhasta helposti ennustettavasta ja suoraviivaisesta toimintaympäristöstä kohti monimutkaisempaa ja nopeasti muuttuvaa maailmaa.

”Elinkeinoelämä, pankkisektori ja metsäteollisuus ovat jo joutuneet muutoksen kouriin ja nyt samat megatrendit ravistelevat meidän yhteiskunnallista järjestystämme.  Kuntien tulee osata tehdä asioita eri tavalla tässä muutoksessa ”, toteaa Tujunen.

Muutosnopeus haastaa

Ulkoisen toimintaympäristön muutosnopeus haastaa organisaatioiden kykyä uudistua. Siihen väliin syntyy usein rytmihäiriö. Koetaan, että ulkoinen maailma sykkii paljon nopeammin kuin oma organisaatio. On vaikea tehdä mitään, koska aikaisemmin toimineet asiat lakkasivat yhtäkkiä toimimasta. Tai vaikka tehtäisiin mitä, niin tuntuu että ulkopuolelta tulkitaan toimintaamme ihan toisella tavalla mitä olemme tarkoittaneet.  Rytmihäiriö näkyy määrässä, nopeudessa ja luottamuksessa. Maailma on muuttunut aina, mutta nyt muutoksesta tekee kiinnostavaksi sen nopeus.

”Jos radiolla meni 31 vuotta siihen, että se oli puolella kuluttajista käytössä, niin sosiaalisella medialla meni siihen enää 3,5 vuotta. Me emme tiedä mikä teknologia tulee seuraavaksi, mutta siitä ollaan varmoja että se on puolella kuluttajista alle 3,5 vuodessa.”

Kun suhteuttaa oman toiminnan suunnittelua tähän aikajanaan, niin pääsee nopeasti vertailemaan, onko oman toiminnan suunnittelu samassa sykkeessä ulkoisen muutosnopeuden kanssa? Paine nopeuteen ei synny firmoista, puolueista tai kunnan valtuutetulta. Se tulee meiltä tavallisilta ihmisiltä, olemme kyvykkäämpiä ja osaavampia tekemään asioita kuin koskaan aikaisemmin.

Luottamus murenee

Viime vuoden Edelman Trust -raportin mukaan vajaa puolet vastaajista ilmoitti, etteivät usko mediaan tai hallintoon. Luottamus ei ole hävinnyt maailmasta mihinkään, mutta se on muuttanut kohdetta. Ihmiset luottavat edelleen asiantuntijoihin ja laadukkaaseen sisältöön, mutta eivät luota asiantuntijoihin vain siksi että ne ovat asiantuntijoita vaan siksi, että heillä on näyttöä siitä.

Yhteiskunnalliset instituutiot eivät myöskään enää ole automaattisesti auktoriteetteja. Sen vuoksi on mietittävä tarkkaan, miten olla vuorovaikutuksessa epäilevien ihmisten kanssa, jotta luottamus palautuu. Asiantuntijoiden lisäksi me luotamme vahvasti toiseen samankaltaiseen ihmiseen.

”Vanhassa maailmassa personal trainer ei olisi käynyt tasa-arvoista julkista keskustelua ravitsemussuosituksista yliopiston professorin kanssa, eikä yliopiston asiantuntijaa olisi kyseenalaistettu. Nyt ihmiset haluavat itse valita ne henkilöt joihin luottavat”, toteaa Tujunen.

Enemmän rohkeutta ja mahdollisuusasennetta

Ei ole sattumaa, etteivät muutoskykyiset startup-yritykset synny isoissa siiloutuneissa yrityksissä. Kun startupit uudistavat tällä hetkellä yritysmaailmaa, niin moniammatillinen yhteistyö on julkisen sektorin startup-toimintaa. Se pystyy ravistelemaan hyvällä tavalla totuttuja toimintatapoja ja ylläpitämään reagointiherkkyyttä.

”Muutos ei ole projekti, se on asenne. Organisaatioiden on tartuttava rohkeasti uusiin ideoihin silloinkin kun on uhkana epäonnistua. Sillä ne, jotka eivät pysty luomaan uutta, tulevat epäonnistumaan joka tapauksessa.”

Parasta tulosta tekevät ne, joilla on kykyä uudistua ja tarttua nopeasti mahdollisuuksiin. Oikea muutossuunta vaatii tietoa, asiantuntijuutta ja näkemystä minne ollaan menossa. Mutta se tarvitsee myös jumalattomasti mahdollisuusasennetta.

”Pitäisi pystyä katsomaan muutoksen keskellä tulevaisuuteen, näkemään pysyvyys suurempana uhkana kuin muutos. Nähdä muutos mahdollisuutena, ja asioiden säilyttämisen sijaan ajatella uudistamista.  Nähdä mahdollisuuksia uhkien sijaan ja luetella ratkaisuja ongelmien sijaan”, kiteyttää Tujunen mahdollisuusasennetta.

Mahdollisuusasenteen suurimmat uhat ovat ylikehittyneet prosessit, pelko ja siihen liittyvä skeptikkojen ammattikunta sekä organisaatioon pesiytyneet tutut tavat.

Taru Tujunen oli puhumassa Liikkuen läpi elämän -seminaarissa Jyväskylässä 21.3.2018.

Hae Voimaa vanhuuteen -kunnaksi 30.11.2018 mennessä

Teksti: Anne Honkanen