Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Voimaa vanhuuteen -kuntien onnistumisia

Kuva: Fotofuusio.

Kuva: Fotofuusio.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuosina 2021 ja 2022 valitut kunnat ovat joutuneet aloittelemaan kehittämistyötään osittain poikkeusolojen vallitessa. Vuosiseurannan perusteella ohjelmakunnat ovat alkuvaiheen haastavista olosuhteista huolimatta onnistuneet kehittämään iäkkäiden liikunta monin eri tavoin.

Esimerkkejä toiminnasta

 • Ikääntyneitä kuultu liikuntaraadeissa
 • Lisätty liikuntaneuvontaa
 • Aloitettu uutta liikuntatoimintaa, erityisesti järjestöihin vertaisohjattua liikuntatoimintaa ja ulkoilua
 • Lisätty nousujohteista kuntosaliharjoittelua sekä testausta
 • Järjestetty useita tapahtumia
 • Koulutettu uusia vertaisohjaajia sekä palkittu aktiivisia vapaaehtoistoimijoita Vuoden Voimateko -kunniamaininnalla

Onnistumisiksi kunnat nostavat mm seuraavia asioita:

 • Yhteistyön rakentuminen sote, liikunta, järjestösektori
 • Senioriliikuntakalenteri
 • Vertaisten kouluttaminen ja uusi liikuntatoiminta vapaaehtoisvoimin
 • Uudet kuntoportaat, ulkoliikuntalaitteet ja ikäihmisille suunnattu penkkilenkki
 • Erilaiset yhteistyössä toteutetut tapahtumat
 • Viestintään panostaminen

Kunnilla (23 kpl) on vielä muutama vuosi aikaa jatkaa hyvin alkanutta kehittämistyötään. Uudet hyvinvointialueet tuovat varmasti muutoksia verkostoihin, mutta mahdollistavat myös alueellisen yhteiskehittämisen. Seuraava kuntahaku kohdistuukin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, missä tavoitteena onkin kuntakohtaisten toimintojen lisäksi myös yhtenäistää kuntien toimintatapoja hyvinvointialueilla ja edistää liikunnan yhdyspintatyötä.

Teksti: ohjelmakoordinaattori Saila Hänninen