Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi starttaa helmikuussa 2017

Ikäihmisten terveysliikunnan hyvien käytäntöjen laajempi levitystyö Suomen kuntiin alkaa vuoden 2017 helmikuussa. Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelman rinnalla starttaa Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -levityshanke. Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen, jonka kesto on kaksi vuotta.

Kunnat voivat ilmoittautua Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -levityshankkeen kärkikunniksi vähintään johtavan viranhaltijan tai lautakunnan päätöksellä. Kunnan edellytetään sitoutuvan poikkisektoriseen yhteistyöhön. Ilmoittautuminen www.ikainstituutti.fi sivuilla 1.2.2017 alkaen. Kärkikunniksi ei voi ilmoittautua Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa mukana olleet/olevat kunnat. Seuraava Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelman haku aukeaa myös 1.2. 2017 www.voimaavanhuuteen.fi. -sivustolla.

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hankkeen päämääränä on edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla. Kohderyhmä on rajattu vähän liikkuviin, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneisiin ja heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien ikäihmisiin (75+).  Toimintakykyisempi vanhusväestö tukee kunnan elinvoimaisuutta: sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vähenevät, ikäihmiset saavat lisää osallistumismahdollisuuksia ja terveyserot kapenevat.

Hankkeen tavoitteena on innostaa yli sata uutta kuntaa ottamaan käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyväksi todettuja terveysliikuntakäytäntöjä. Niitä ovat esimerkiksi poikkisektorinen yhteistyömalli, ikäihmisten liikuntaraati, tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja vertaisohjauksen voimin toteutettu terveysliikunta. Ikäinstituutti tarjoaa hankkeeseen ilmoittautuneille kunnille maksutonta koulutusta, materiaaleja sekä yhdessä oppimista alueellisissa seminaareissa ja verkossa.

Kaksivuotista hanketta tukevat Ikäinstituutin kouluttajaverkosto, aluehallintovirastot, ohjelman valtakunnalliset järjestökumppanit ja laajapohjainen ohjausryhmä.

Lisätietoja: elina.karvinen(at)ikainstituutti.fi ja pirjo.kalmari(at)ikainstituutti.fi