Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Tällä sivulla on liikuntatoiminnan järjestäjille ja toteuttajille erilaisia ladattavia lomakkeita liikuntatoiminnan tueksi ja laadun parantamiseksi.

Liikkumiskyvyn testaussuositus
Testaussuositus on tarkoitettu Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa mukana olevien kuntien toimijoille, VoiTas
-kouluttajille ja muille ikäihmisten terveysliikunnan parissa toimiville. Suosituksen tarkoituksena on
yhtenäistää ikäihmisten liikkumiskyvyn mittauskäytäntöjä. Ensisijaiseksi testiksi suositellaan SPPB-testiä.

Liikuntaryhmän laatukriteerit
Laatukriteerit on tarkoitettu Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa mukana olevien kuntien toimijoille, VoiTas -kouluttajille ja muille ikäihmisten terveysliikunnan parissa toimiville. Kriteerien tarkoituksena on lisätä iäkkäiden ryhmäliikunnan laatua olosuhteiden, ohjauksen ja harjoittelun osalta. Harjoittelua koskevat kriteerit on tehty erikseen intensiivijaksolle ja jatkuvasti kokoontuviin ryhmiin.

Kannustamme kehittämään ikäihmisten ryhmätoimintaa laatukriteerien mukaiseksi. Ryhmät voidaan nimetä Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmiksi, kun laatukriteerit täyttyvät.

Muita lomakkeita

Lisää erilaisia testejä ja niiden ohjeistuksia on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimalta Toimia -sivustolta. Se on toimintakyvyn mittaus- ja arviointimenetelmien sekä suositusten tietokanta ammattilaisten työvälineeksi. www. toimia.fi

Svenskspråkiga blanketter