Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

kaatumisten_ehkaisy.jpg

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Kaatumisten ehkäisy – Harjoittelu ehkäisee kaatumisia

Kaatumisten ehkäisyä voi parantaa säännöllisen harjoittelun kautta. Monipuolinen harjoittelu kuuluu ikääntyvien liikuntasuosituksiin ja liikunnan merkitys vain korostuu iän myötä. Heikentynyt liikkumiskyky on usean kaatumistapaturman taustalla. Kaatumistapaturmien ehkäisy on tärkeää, sillä kaatuminen voi merkitä iäkkäälle itsenäisen toimintakyvyn menetystä ja riskiä joutua pysyvään laitoshoitoon. Kaatuminen voi myös aiheuttaa liikkumisen pelkoa. Kaatumisten aiheuttamat kustannukset ovat inhimillisten kärsimysten lisäksi suuria.

  • Suomessa tapahtuu vuosittain hieman alle 7 000 lonkkamurtumaa ja näistä yli 90 % on seurausta kaatumisesta.
  • Yhden lonkkamurtuman kustannukset potilasta kohden ensimmäisenä vamman jälkeisenä vuotena ovat noin 30 000 € sisältäen sairaanhoitoa keskimäärin 50 vuorokautta.
  • Laitoshoitoon joutuminen kasvattaa ensimmäisen vuoden kustannuksia 45 000 euroon.

Kaatumisten ehkäisyn tehokeino – yhdistetty lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu

Liikuntainterventioiden on osoitettu vähentävän kaatumisia, kaatumisvammoja sekä näistä aiheutuvia menoja. Fyysisellä aktiivisuudella tiedetään myös olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia iäkkäiden ihmisten terveydelle ja toimintakyvylle. Lihaskuntoharjoittelu lisää lihasvoimaa vielä hyvinkin iäkkäillä. Tutkimusten mukaan säännöllinen mikä tahansa liikunta vähentää kaatumisen riskiä, mutta tehokkainta on yhdistetty lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu. Voiman ja tasapainon harjoittamiseen hyvänä apuna ovat esimerkiksi Voitaksen etäjumppavideot.

Tutustu myös: