Koulutus ja mentorointi

Ikäinstituutin koulutus ja mentorointi tukevat vanhustyön kehittämistä erilaisissa organisaatioissa ja projekteissa. Työntekijöillämme on vanhustyön käytäntöjen hyvä tuntemus, moniammatillinen ja -tieteinen koulutuspohja sekä vankkaa arviointi-, kehittämis- ja tutkimusosaamista.

Ikäinstituutin koulutus- ja tapahtumakalenterissa on sekä yhden päivän koulutuksia että muutaman päivän mittaisia koulutuskokonaisuuksia. Tilauskoulutuksissa voimme suunnitella koulutuksen sisällön yhdessä.

Mentorointi sopii erityisesti toimintaan, jossa kehitetään uusia toimintatapoja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä hyvän vanhustyön varmistamiseksi ja monisektorisen yhteistyön vahvistamiseksi. Mentorointia olemme menestyksekkäästi hyödyntäneet esimerkiksi ikäihmisten terveysliikunnan kehittämisessä ja kehitetyn toiminnan juurruttamisessa ikäihmisten hyväksi.