Koulutus

Ikäinstituutti kouluttaa järjestöissä, julkisella ja yksityissektorilla toimivia ammattilaisia ja vapaaehtoisia ikäihmisten liikuntaan. Koulutukset perustuvat Ikäinstituutin monitieteiseen osaamiseen sekä pitkään kokemukseen koulutus- ja kehittämistyöstä.

Koulutuksia järjestetään

 • liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille
 • vanhus- ja hoitotyön ammattilaisille
 • vapaaehtoisille
 • vertaisohjaajille
 • muille vanhusten parissa työskenteleville
 • ikäihmisille ja heidän läheisilleen

Koulutuksissa syvennytään ikäihmisten liikkumiskyvyn arviointimenetelmiin sekä toimintakyvyn ja terveyden edistämiseen eri liikuntamuotojen avulla. Tarjoamme myös erilaisia toimintatapoja ja työkäytäntöjä vanhustyöhön sekä erityisliikuntaan. Koulutustemme lähtökohtana ovat ikääntyvien ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset sekä terveysliikuntasuositukset.

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset

WHO:n terveysliikunnan suositukset

 

Liikuntasisältöjen pääteemat
Iäkkäiden arkiliikkuminen ja liikuntaharjoittelu
Iäkkäiden ulkona liikkuminen
Lempeä liikunta
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu
Senioritanssi
Vesiliikunta

 

Toimintatapoihin ja työkäytäntöihin liittyvät teemat

 • Toimintakyvyn edistäminen vanhus- ja seniorityössä
 • Kaatumisten ehkäisy
 • Iäkkäiden liikunnan ohjaaminen
 • Liikuntaneuvonta
 • Liikunnan edistäminen monisektorisella yhteistyöllä
 • Ikäihmiset liikkujina ja liikunnan harrastajina

Koulutuskalenteri

Käänny puoleemme, jos organisaatiosi, työyhteisösi tai projektisi kaipaa ikäihmisten liikunnan, toimintakyvyn ja terveyden asiantuntijaa. Sisältöinä voivat olla joko valmiit koulutuskalenterissa mainitut kokonaisuudet tai ne voidaan suunnitella yhteistyössä tilaajan kanssa. Tilauskoulutuksen sisältö suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Koulutusten kesto voi vaihdella yksittäisistä luennosta aina pitkäaikaisempiin koulutuskokonaisuuksiin. Koulutusta voi tilata omaan työyhteisöön tai se voidaan järjestää Ikäinstituutissa.

Sisältötiedustelut:
Suunnittelija Elina Vuorjoki-Andersson, puh. 040 743 8465
e-mail: etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Tiedustelut ja kurssiohjelmien tilaukset:
Saila Leppinen, puh: (09) 6122 1610
e-mail: koulutus@ikainstituutti.fi