Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus on tehokas ja taloudellinen tapa organisaatiolle kouluttaa laaja joukko iäkkäiden parissa toimivia ja työskenteleviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

Kouluttajana saat valmiudet ja välineet kouluttaa uusia osaajia vanhustenhuoltoon ja erityisliikuntaan omalla paikkakunnallasi. Näin saadaan lisää laadukasta toimintaa ikäihmisille. Kouluttajakoulutuksiin osallistumalla voi liittyä Ikäinstituutin ylläpitämään kouluttajaverkostoon, jossa on jo satoja kouluttajia.

 Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus

Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus on tarkoitettu vanhus- ja hoitoalan sekä kuntoutuksen ammattilaisille, jotka voivat jakaa -esimerkiksi työpareina- toimintakyvyn edistämisen ja liikuntaharjoittelun tietotaitoa iäkkäiden parissa työskenteleville. Koulutuksessa syvennetään valmiuksia toimintakykyä edistävän työtavan omaksumisesta ja juurruttamisesta käytännön vanhus- ja hoitotyöhön. Lisäksi opitaan laatimaan liikkumissuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja saadaan tietoa ja taitoa iäkkäiden arkiliikunnasta ja voima- ja tasapainoharjoittelusta. Koulutus antaa valmiudet vanhus- ja hoitoalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Senioritanssin ohjaus -kouluttajakoulutus

Jatkokurssi II, diplomikurssi

Senioritanssin diplomikurssi on tarkoitettu perus- ja jatkokurssin käyneille ohjaajille. Koulutuksessa annetaan valmiudet kouluttaa senioritanssin ohjaajia ja opastaa heitä uusien tanssiryhmien perustamisessa.

Senioritanssin kouluttajakoulutus:

Senioritanssin ohjaus -kouluttajakoulutus -Jatkokurssi II, diplomikurssi

VoiTas -kouluttajakoulutus

VoiTas -kouluttajakoulutus on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille. Koulutuksessa syvennetään omia tietoja ja taitoja ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelusta ja sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn. Koulutussisältöinä ovat myös voiman ja tasapainon mittaaminen ja tulosten tulkinta sekä koti- ja saliolosuhteissa toteutettavat harjoitusohjelmat ja niiden ohjaaminen iäkkäille.

Kouluttajakoulutuksessa opitaan kouluttamaan muita liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisia, vanhustyöntekijöitä, vertaisohjaajia ja vapaaehtoisia sekä käyttämään valmista koulutusmateriaalia eri kohderyhmille.

VoiTas -kouluttajakoulutus, esite

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille sekä henkilöille, joilla on kokemusta iäkkäille suunnattujen liikuntaryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista. Kouluttajakoulutuksessa perehdytään Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusaineistoon sekä opitaan kouluttamaan vapaaehtois- ja vertaisvetäjiä kotona asuvien iäkkäiden ulkona liikkumisen tueksi. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä ulkoiluystävien kokoamiseen sekä paikallisten koulutustilaisuuksien markkinointiin ja järjestämiseen.

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus, esite

Valssi -kouluttajakoulutus

Edellisten lisäksi Ikäinstituutti järjestää tilauskoulutuksena VALSSI -kouluttajakoulutusta (Vanhusten liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa), jonka tavoitteena on iäkkäiden liikkumiskyvyn edistäminen hoitotyössä. Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen sekä hoitoalan koulutuksen saaneille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttamaan työpareina vanhustyöntekijöitä avo- ja laitoshuollossa. Työpareista ainakin toisen tulee olla liikunnan tai kuntoutuksen ammattilainen.