Siirry sisältöön
mentorointi

Mentorointi

Ikäinstituutin mentorointi tarjoaa tukea ja ohjausta iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen poikkisektorisena yhteistyönä. Tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön ja soveltamalla terveysliikunnan hyviä käytäntöjä; liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu, senioritanssi sekä ulkoilu.

Mentorointi perustuu Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kokemuksiin.
Voimaa vanhuuteen ABC (PDF)- tehokas toiminmalli terveysliikuntaan -opas sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen julkisen sektorin ja järjestöjen poikkisektorisesta yhteistyöstä ja mentoroinnista Voimaa vanhuuteen -kunnissa.

Mentorointi sisältää

  • Tukea ja työkaluja toiminnan kartoitukseen, suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin.
  • Laajan, maksuttoman koulutusohjelman, jolla lisätään niin ammattilaisten kuin vertaisten ja vapaaehtoisten osaamista liikuntaharjoittelun ohjaamisesta
  • Oppi- ja viestintämateriaalia käytännön työn tueksi.
  • Vertaistukea ja verkostoja iäkkäiden terveysliikuntaan

Sopimus mentoroinnista

Mentorointi perustuu yhteiseen sopimukseen, jossa kirjallisesti sovitaan eri osapuolten tehtävät kehittämistyön kuluessa.

Mentorointiohjelmassa on tällä hetkellä mukana 48 hakemusten perusteella valittua kuntaa, jotka ottavat käyttöönsä iäkkäiden terveysliikunnnan hyviä toimintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöllä. Työnsä tueksi kunnat saavat sopimuksen mukaisesti kolmivuotisen maksuttoman mentoroinnin.

Vuosina 2010-2015 ohjelmassa oli 38 kuntaa, joissa ikäihmisten terveysliikuntaa on kehitetty ja juurrutettu menestyksekkäästi.

Lisätietoja mentoroinnista

Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori, Ikäinstituutti
Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, Ikäinstituutti
(etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi)