Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

O44A8132

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Liikkumiskyvyn arviointi ja testaus

Lähtötason arviointi on olennaista ennen harjoittelun aloittamista. Erityisesti sen merkitys korostuu voima- ja tasapainoharjoittelussa. Liikkumiskyvyn arvioinnin ja mittausten perusteella voidaan laatia yksilöllinen harjoitusohjelma ja valita ryhmässä liikkujalle oikea tasoryhmä.

Arvioinnissa voidaan huomata ja ennustaa fyysisen toimintakyvyn muutoksia ja puuttua siihen jo varhaisessa vaiheessa. Mittaukset usein motivoivat liikkujaa, koska hän voi seurata toimintakyvyssään tapahtuvia muutoksia harjoitusjakson aikana.

Arviointi tulisi aloittaa itsearvioinnilla, kyselyllä ja havainnoinnilla ja siirtyä tämän jälkeen varsinaiseen mittaamiseen. Toimintakyvyltään heikentyneillä iäkkäillä on tärkeää mitata ainakin jalkojen lihasvoimaa, tasapainoa, kävelynopeutta sekä keskeisiä, päivittäiseen elämään liittyviä taitoja ja valmiuksia. Tarpeen vaatiessa arviointia voidaan täydentää jollakin kattavammalla testillä.

Tutustu myös: