Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

O44A7714

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Liikunnan toteuttaminen ja opetusjärjestelyt

Liikuntatuokiossa tulisi harjoittaa monipuolisesti toimintakyvyn eri osa-alueita. Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueita harjoitetaan valitsemalla työskentelymenetelmiä, joissa korostuvat osallistujien itsenäisyys, aloitekyky, muisti, päättely, harkinta, luovuus, toiveet ja vastuu. Sosiaalista toimintakykyä voidaan vahvistaa erilaisin ryhmä- ja paritehtävin.

Harjoituksen tulee olla riittävän rasittava ja fyysisesti monipuolista. Liikuntatuokioiden kestoaika vaihtelee 30 minuutista 90 minuuttiin riippuen mm. osallistujien kunnosta, liikuntalajista, tiloista ja välineistä. Harjoittelussa tulee olla aina riittävän pitkät alku- ja loppuverryttelyt. Keskivaiheelle ajoitetaan fyysisesti ja psyykkisesti rasittavimmat ja vaativimmat harjoitteet.

Ryhmäkoko on riippuvainen osallistujien toimintakyvystä, liikuntatilasta ja -sisällöstä sekä mahdollisten avustajien määrästä. Hyväkuntoisten ikäihmisten liikuntaryhmissä voi osallistujia olla enemmän, mutta, toiminta- ja liikuntakyvyltään huomattavasti heikentyneille henkilöille 5–10 henkilön ryhmä on sopiva. Ryhmän ollessa isompi on syytä lisätä ohjaajien ja avustajien määrää.

Monipuolisia menetelmiä

Liikuntatilanteisiin saadaan vaihtelua käyttämällä monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja -tyylejä. Uusia liikuntamuotoja on hyvä harjoitella ohjaajan mallin ja ohjeiden mukaan, kun taas tutummat pariharjoituksina tai pienissä ryhmissä. Tehtäviä eriyttämällä voidaan ottaa huomioon yksilölliset taito- ja toimintakykyerot. Ryhmäläisiä voi myös kannustaa itse kertomaan, millä tavoin he oppivat parhaiten. Luovat ja osallistujien itse keksimät harjoitussovellukset lisäävät osallistujien omaa aktiivisuutta.