Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Laadukasta liikuntaharjoittelua

Liikunnan avulla on mahdollista vähentää vanhenemisen aiheuttamia muutoksia sekä edistää onnistunutta vanhenemista. Ikäihmisten tulisi voida liikkua turvallisesti omien edellytystensä ja motiiviensa mukaisesti sekä saada liikunnasta positiivisia kokemuksia. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on tuotettu ja otettu käyttöön hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikunnan toteuttamiseksi yhteistyössä eri kuntien kanssa.

Voimaa etäjumpasta

Etäjumppa tuo liikunnan iäkkään luo. Etäjumppa on hyvä mahdollisuus liikkua silloin, kun kotoa lähteminen on vaikeaa esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. 

Liikkumiskyvyn testaaminen

Liikkumiskyvyn testauksella saadaan tietoa ikäihmisen lähtötasosta, minkä perusteella voidaan laatia yksilöllinen liikkumissuunnitelma sekä seurata toiminnan vaikuttavuutta.

Näin järjestät

 • kartoita ja valitse ikääntyneelle/ryhmälle sopiva testistö huomioiden mahdolliset toimintakyvyn rajoitteet
 • varaa sopiva tila ja mahdolliset avustajat
 • selvitä, kuinka hälytetään apua tarvittaessa
 • opeta testi kaikille mittaajille
 • tiedota ja anna ohjeita testistä ikääntyneille etukäteen, esim. ruoan ja levon tarpeesta sekä asianmukaisesta pukeutumisesta (jalkineet)
 • varmista, että mittaustilanne ja -ympäristö ovat rauhallisia sekä mittausvälineet asianmukaisia ja toimintakunnossa
 • huolehdi, että testattava on ymmärtänyt, mitä mittauksessa tapahtuu ja minkälaiseen suoritukseen tulee pyrkiä
 • kirjaa mittauspaikka ja käyttämäsi välineet, laitteen säädöt ja käytetyt vastukset, asiakkaan mahdolliset kivut ja muut rajoitukset sekä testien tulokset
 • tee yksilöllinen liikkumissuunnitelma ja ohjaa jatkoharjoitteluun

Ohjatun liikuntaryhmän käynnistäminen

Laadukas ja saavutettava ryhmämuotoinen liikunta on iäkkäille tärkeää. Se ylläpitää ja vahvistaa toimintakykyä sekä tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen toimintaan.

Näin järjestät

 • kartoita kunnan helposti saavutettavat kuntosalit, joissa on keskeiset kuntosalilaitteet alaraajojen lihasvoiman harjoittamiseen
 • sovi ryhmän ohjaamisesta; suositellaan kahta ohjaajaa, jotta ryhmän turvallisuus ja yksilöllinen harjoittelu varmistetaan, toinen ohjaajista voi olla koulutettu vertaisohjaaja, joka samalla saa kokemusta ohjaamiseen
 • varaa salivuoro/vuoroja ja sovi kustannusten jakamisesta
 • huolehdi tarvittaessa iäkkäiden kuljetuksesta ryhmiin
 • tiedota uudesta ryhmästä ammattilaisille ja ikäihmisille
 • kokoa ryhmä ikäihmisistä, jotka erityisesti hyötyvät tehoharjoittelusta ammattilaisen ohjauksessa
 • tee osallistujille liikkumiskyvyn testit (SPPB tai TUG) ja yksilöllinen harjoitusohjelma
 • tee jakson lopussa liikkumiskyvyn testaukset sekä harjoittelun jatkosuunnitelma
 • vaihda saattaen eli varmista ikäihmisten turvallinen siirtyminen tehojaksolta jatkoryhmiin esim. tutustumiskäynnillä liikuntatilaan/ohjaajaan hyvissä ajoin ennen siirtymistä

Vertaisohjaaja kannustaa liikkeelle

Vertaisohjaajia kouluttamalla voidaan lisätä ja kehittää liikuntatoimintaa lähelle iäkästä. Vertaisohjaajien ryhmissä voi myös jatkaa harjoittelua tehoharjoittelujaksojen jälkeen.

Näin järjestät

 • kartoita ikäihmisten/taloyhtiön asukkaiden kiinnostusta liikuntaryhmän perustamiseen
 • rekrytoi ohjaajiksi vapaehtoisia eläkeläis- tai liikuntajärjestöistä/liikuntaryhmistä/taloyhtiöstä
 • tiedota ikäihmisille lähiliikuntamahdollisuudesta
 • kouluta vertaisohjaajia, yhdelle ryhmälle kannattaa kouluttaa 2-3 ohjaajaa
 • kartuta ohjaajankokemusta, uusi vertaisohjaaja voi toimia aluksi ryhmän/kokeneen ohjaajan apuohjaajana
 • varaa liikuntatila/kuntosali vertaisohjaajan ryhmälle
 • hanki tarvittaessa pienliikuntavälineitä (kepit, kuminauhat, pallot ym.), hankintoja voi tehdä taloyhtiö tai kunnan liikuntatoimi
 • kehota ryhmäläisiä ja ohjaajaa sopimaan kuljetuksesta tai ryhmään saattamisesta
 • testaa tarvittaessa osallistujien liikkumiskyky ja ohjaa tavoitteelliseen harjoitteluun
 • ole tukena vertaisohjaajan ryhmissä alussa; auta ryhmän kokoamisessa, anna ideoita ja valmiita harjoitusohjelmia, vieraile ryhmässä tarvittaessa tai ole vähintäänkin langan päässä
 • järjestä täydennyskoulutusta, tutustumismahdollisuuksia ja virkistystilaisuuksia vapaaehtoisille vertaisohjaajille.
 • arvioi ikäihmisen liikkumiskyvyn uudelleen jakson lopussa
 • ohjaa ikäihminen liikuntaryhmään ja/tai kannusta häntä omatoimiseen harjoitteluun

Tutustu myös: