Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Liikuntaharjoittelu

Liikunnalla on suotuisia vaikutuksia ikäihmisten terveyteen sekä toiminta- ja liikkumiskykyyn. Liikunta vaikuttaa myös mielialaan, muistiin ja arjessa jaksamiseen. Ikäihmisten kohdalla korostuvat erityisesti myös liikunnan sosiaaliset vaikutukset. Liikunta on keskeisessä roolissa, kun halutaan tukea ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua.

Terveysliikuntasuositukset ikäihmisille

Liikuntasuositukset yli 65-vuotiaille ohjeistavat liikkumaan monipuolisesti, säännöllisesti ja välttämään liikkumattomuutta. Liikuntasuoritukset voi koota lyhyemmistä, muutaman minuutinkin jaksoista. Yli 65 -vuotiaille suositellaan:

  • Kestävyyskunnon harjoittamista esim. reipasta kävelyä puoli tuntia päivässä (2,5 tuntia viikossa), suoritus voi koostua useasta lyhyemmästä liikuntatuokiosta
  • Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua kaksi kertaa viikossa
  • Venyttelyä ja liikkuvuuden harjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa
  • Välttämään liikkumattomuutta

Ikäihmisen kanssa olisi hyvä laatia yksilöllinen liikuntasuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

 

Tutustu myös: