Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Liikuntaharjoittelu

Liikunnalla on suotuisia vaikutuksia ikäihmisten terveyteen sekä toiminta- ja liikkumiskykyyn. Liikunta vaikuttaa myös mielialaan, muistiin ja arjessa jaksamiseen. Ikäihmisten kohdalla korostuvat erityisesti myös liikunnan sosiaaliset vaikutukset. Liikunta on keskeisessä roolissa, kun halutaan tukea ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Ikäihmisen kanssa olisi hyvä laatia yksilöllinen liikuntasuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Terveysliikuntasuositukset ikäihmisille

WHO:n liikuntasuosituksissa (2020) 65 vuotta täyttäneille suositellaan toimintakyvyn edistämiseksi ja kaatumisten ehkäisemiseksi;

Monipuolista yhdistelmäharjoittelua, johon sisältyy koordinaatio- ja tasapainoharjoittelua vähintään kolmena päivänä viikossa

Kestävyyttä ylläpitävää ja kehittävää fyysistä aktiivisuutta viikoittain

  • kohtuutehoisesti 2,5 tunnista 5 tuntiin tai
  • raskastehoisesti  1,15 tunnista 2,5 tuntiin tai
  • voi koostua kohtuu- ja raskastehoisen yhdistelmänä

Voimaharjoittelua vähintään kohtuutehoisena ainakin kahtena päivänä viikossa

Paikallaanolon vähentämistä

Tutustu myös: