Siirry sisältöön
VV2 posteri

Kuvaaja Tapani Romppainen

Liikkumiskyvyn arviointi ja testaus

Lähtötason arviointi on olennaista ennen harjoittelun aloittamista. Liikkumiskyvyn arvioinnin ja mittausten perusteella voidaan laatia yksilöllinen harjoitusohjelma ja valita ryhmässä liikkujalle oikea tasoryhmä. Arvioinnissa voidaan huomata ja ennustaa fyysisen toimintakyvyn muutoksia ja puuttua siihen jo varhaisessa vaiheessa. Samalla mittaukset motivoivat liikkujaa, koska hän voi seurata omassa toimintakyvyssään tapahtuvia muutoksia harjoitusjakson aikana.

Arviointi kannattaa aloittaa itsearvioinnilla, kyselyllä ja havainnoinnilla ja vasta tämän jälkeen siirtyä varsinaiseen mittaamiseen. Toimintakyvyltään heikentyneillä iäkkäillä mitataan etenkin keskeisiä, päivittäiseen elämään liittyviä taitoja ja valmiuksia. On tärkeää mitata ainakin jalkojen lihasvoimaa, tasapainoa sekä kävelynopeutta. Tarpeen vaatiessa arviointia voidaan täydentää jollakin kattavammalla testillä.

Näin järjestät

 • kartoita ja valitse ikääntyneelle / ryhmälle sopiva testistö huomioiden mahdolliset toimintakyvyn rajoitteetTestaus tavaksi - tapoja testaukseen -opas
 • varaa sopiva tila ja mahdolliset avustajat
 • selvitä, kuinka hälytetään apua tarvittaessa
 • opeta testi kaikille mittaajille
 • tiedota ja anna ohjeita testistä ikääntyneille etukäteen, esim. ruoan ja levon tarpeesta sekä asianmukaisesta pukeutumisesta (jalkineet)
 • varmista, että mittaustilanne ja -ympäristö ovat rauhallisia sekä mittausvälineet asianmukaisia ja toimintakunnossa
 • huolehdi, että testattava on ymmärtänyt, mitä mittauksessa tapahtuu ja minkälaiseen suoritukseen tulee pyrkiä
 • kirjaa
  – mittauspaikka ja käyttämäsi välineet
  – laitteen säädöt ja käytetyt vastukset
  – asiakkaan mahdolliset kivut ja muut rajoitukset
  – tulokset
 • tee yksilöllinen liikkumissuunnitelma ja ohjaa jatkoharjoitteluun

Fyysisen toimintakyvyn mittaamisen tarkistuslista (PDF)

Lisätietoa mittaamisesta toimia.fi -sivustolta
Kansallisen asiantuntijaverkoston kokoamia suosituksia ja ohjeita erilaisista mittareista.