Liikkumiskyvyn arviointi

Lähtötason arviointi on olennaista ennen harjoittelun aloittamista.

Liikkumiskyvyn arvioinnin ja mittausten perusteella voidaan laatia yksilöllinen harjoitusohjelma ja valita ryhmässä liikkujalle oikea tasoryhmä. Arvioinnissa voidaan huomata ja ennustaa fyysisen toimintakyvyn muutoksia ja puuttua siihen jo varhaisessa vaiheessa. Samalla mittaukset motivoivat liikkujaa, koska hän voi seurata omassa toimintakyvyssään tapahtuvia muutoksia harjoitusjakson aikana.

Arviointi kannattaa aloittaa itsearvioinnilla, kyselyllä ja havainnoinnilla ja vasta tämän jälkeen siirtyä varsinaiseen mittaamiseen. Toimintakyvyltään heikentyneillä iäkkäillä mitataan etenkin keskeisiä, päivittäiseen elämään liittyviä taitoja ja valmiuksia. On tärkeää mitata ainakin jalkojen lihasvoimaa, tasapainoa sekä kävelynopeutta. Tarpeen vaatiessa arviointia voidaan täydentää jollakin kattavammalla testillä.

Fyysisen toimintakyvyn mittaamisen tarkistuslista

Ennen mittausta

  • Varmista, että mittausvälineet ovat kunnossa
  • Huolehdi, että testausympäristö on turvallinen, hyvin valaistu ja häiriötön
  • Selvitä haastattelun tai esitietolomakkeen avulla testattavan taustatiedot
  • Neuvo testattavaa pukeutumaan asianmukaisesti ja käyttämään sopivia jalkineita
  • Korosta, että mittaukseen kannattaa tulla levänneenä ja kylläisenä, muttei täydellä vatsalla
  • Kerro testattavalle, miksi testi tehdään ja mitä sillä mitataan
  • Anna testattavalle selkeät ohjeet testin suorittamiseen.
  • Ota selvää, miten hälytät apua tarvittaessa

Lisätietoa mittaamisesta toimia.fi -sivustolta
Kansallisen asiantuntijaverkoston kokoamia suosituksia ja ohjeita erilaisista mittareista.

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

Kumipyörät

Kumipyorillä kulkeva kuntosali lähiliikuntapaikka haja-asutusalueiden iäkkäille

Tehoharjoittelu

Tehoharjoittelujakso kuntosalilla voimaa ja tasapainoa nousujohteisesti