Siirry sisältöön

Arviointi

Jatkuva arviointi on oppimisen edellytys ja tärkeää toiminnan laadulle. Sen avulla tuetaan sekä oppimista että ohjaamista. Hyvin toteutettu arviointi lisää motivaatiota ja myönteistä asennetta sekä parantaa oppimistuloksia.

Liikuntatuokioissa palautetta on annettava välittömästi suorituksen jälkeen ja mahdollisimman usein. Selvät virheet, jotka ovat turvallisuuden tai harjoituksen tavoitteen kannalta välttämättömiä, korjataan. Uuden näytön ja selityksen avulla korostetaan oikeaa suoritustapaa. Kannustus on tärkeää!

Hyvä palaute

  • on myönteinen
  • korostaa oikean suorituksen ydinkohtia
  • on yleinen, jos virhe esiintyy monelle
  • on yksilöllinen, jos tarvitaan

Edistymistä arvioidaan kyselyin ja testein. Liikkumiskyvyn testeillä saadaan tietoa harjoitusvaikutuksista, kuten lihasvoiman ja tasapainon kehittymisestä.

Liikkumiskyvyn arviointi

Ohjattuun terveysliikuntaan on yhdistettävä riittävä seuranta- ja ohjausjärjestelmä. On tärkeää suunnitella, kuinka asiakaspalautetta kerätään ja miten sitä hyödynnetään. Palautetta voidaan kerätä suullisesti tai kirjallisesti tunnin jälkeen ja esimerkiksi lukukausittain siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Ohjatun yksilöliikunnan arviointilomake (PDF)
Ryhmäliikunnan arviointilomake (PDF)