Siirry sisältöön

Liikunnan toteuttaminen

Hyvin toteutetussa liikuntatuokiossa voidaan aktiivisesti harjoittaa kaikkia toimintakyvyn osa-alueita. Tilaisuuksien tulee olla riittävän rasittavia ja fyysisesti monipuolisia. Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueita harjoitetaan valitsemalla työskentelymenetelmiä, joissa korostuvat osallistujien itsenäisyys, aloitekyky, muisti, päättely, harkinta, luovuus, toiveet ja vastuu. Ohjaaja voi myös tukea osallistujien vapaa-ajan liikuntaa kertomalla eri lajien harrastusmahdollisuuksista ja antamalla kotivoimisteluohjeita.

Liikuntatuokioiden kestoaika vaihtelee 30 minuutista 90 minuuttiin riippuen mm. osallistujien kunnosta, liikuntalajista, tiloista ja välineistä. Turvallisessa ja tavoitteellisessa harjoittelussa tulee aina olla riittävän pitkät alku- ja loppuverryttelyt. Keskivaiheelle ajoitetaan fyysisesti ja psyykkisesti rasittavimmat ja vaativimmat harjoitteet.