Siirry sisältöön

Opetusjärjestelyt ja oppiminen

Hyvin toimivassa ikäihmisten liikuntaryhmässä on yleensä 12-20 henkilöä. Toiminta- ja liikuntakyvyltään huomattavasti heikentyneille henkilöille 5-10 henkilön ryhmä on sopiva. Ryhmän ollessa isompi on syytä lisätä ohjaajien ja avustajien määrää.

Monipuolisia menetelmiä

Liikuntatilanteisiin saadaan vaihtelua käyttämällä monipuolisesti oppimista tukevia opetusmenetelmiä ja -tyylejä. Uusia liikuntamuotoja on hyvä harjoitella ohjaajan mallin ja ohjeiden mukaan, kun taas tutummat liikuntamuodot voivat sujua mukavasti pariharjoituksina tai pienissä ryhmissä. Ryhmän jäsenet voivat tällöin tarkkailla oikeita suoritustapoja. Tehtäviä eriyttämällä voidaan ottaa huomioon yksilölliset taito- ja toimintakykyerot. Liikkujia voi myös kannustaa itse kertomaan, millä tavoin he oppivat parhaiten. Luovat ja osallistujien itse keksimät harjoitussovellukset lisäävät osallistujien omaa aktiivisuutta.

Haastetta ja helpotusta

Oppimista tuetaan parhaiten tarjoamalla sopivassa suhteessa haasteita ja helppoja harjoitteita. Onnistumisen kokemus on tärkeää. Oppimistilanteen tulee olla mahdollisimman vapaa turhista suorituspaineista, ja opeteltava asia on perusteltava ja motivoitava hyvin. On tärkeää, että ikäihminen oppii liikunnassa jotain sellaista, mitä hän osaa toteuttaa myös ilman ohjaajaa. Uuden oppiminen on hitaampaa kuin nuorilla ja suoritukset vaativat runsaasti toistoa vakiintuakseen. Oppimista helpottaa, jos opetettava harjoite kytketään konkreettisiin asioihin tai mielikuviin ja suoritusta kehitellään pienin askelin.

Selkeää ja havainnollista

Olosuhteet on tehtävä mahdollisimman häiriöttömiksi. Puheen ja näytön tulee olla ytimekästä ja selkeää. Ohjattaville on annettava riittävästi aikaa kokeilla ja sopeutua annettuun tehtävään. On tärkeää käyttää tehokkaasti kaikkia aistikanavia. Havainnollistaminen kuvallisin (näköaisti: piirrokset, kaavakuvat, videot), äänenkäytöllisin (kuuloaisti: lorut, intonaatio) tai kosketuksen keinoin (tuntoaisti: avustus, kosketusmerkit) tekee opetuksesta mielenkiintoisen ja edistää oppimista. Kosketuksen avulla myös kehontuntemus paranee.

Oppimisessa ovat oleellisia myös ohjaajan persoona ja ilmapiiri. Onnistumisen elämykset koetaan useimmin liikuntatilanteessa, jossa suorituksia ei vertailla vaan jokainen voi edistyä omista lähtökohdistaan käsin.

Taitava ikäihmisten liikunnanohjaaja

 • näkee jokaisen osallistujan
 • tuntee (tai selvittää) ohjattaviensa resurssit
 • luottaa ohjattavien kykyihin
 • on sitoutunut tehtäväänsä
 • toimii vastuullisesti
 • on optimistinen
 • toimii ryhmän kiinteyden hyväksi
 • on huumorintajuinen

Oppimista edistävä ilmapiiri on lämmin ja rohkaiseva. Salliva suhtautuminen yksilöllisiin eroihin ja suorituspaineista vapaa ohjaustapa edistävät tasa-arvoisuutta. Myönteinen palaute innostaa yrittämään ja palkitsee liikkujaa.

Muistilista ohjaajalle

 • rohkaise
 • usko ohjattavien kykyihin
 • etene saavutettavin tavoittein
 • perustele ja motivoi
 • toista riittävästi
 • muista opetuksen selkeys
 • havainnollista
 • anna aikaa
 • kuuntele, näe ja keskustele
 • anna palautetta usein
 • kohtele ikäihmisiä tasa-arvoisesti