Siirry sisältöön

Turvallisuudesta huolehtiminen

Liikuntatilanteen tulee olla iäkkäälle sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallista. Kummankin toteutuminen vaatii sitä, että ohjaajalla itsellään on riittävät tiedot ja taidot ryhmän ohjaukseen.
Turvallisuutta voi lisätä myös mahdollisimman hyvällä ennakkotutustumisella sekä keskusteluin että lomakekyselyin.

Turvallisuus syntyy luonnollisesti myös siitä, että tiedostetaan riskit ja pyritään minimoimaan ne.

Liikuntaryhmien ohjaajien ja osallistujien tulee olla hyvin selvillä liikuntatuokioiden vastuukysymyksistä. Useimmiten liikuntaryhmiin osallistuminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla ja tästäkin on selkeästi informoitava.

Fyysinen turvallisuus

 • Ohjaajan tulee suunnitella liikuntatuokio siten, että liikuntapaikka, sen olosuhteet ja ensiavun mahdollisuudet on hyvin huomioitu.
 • Liikuntapaikan tulee olla mahdollisimman hyvin valaistu sekä häiriötön. Molemmat seikat lisäävät liikunnan turvallisuutta.
 • Liikunnassa käytettävien välineiden on oltava hyvässä kunnossa ja osallistujien jalkineet tarkoituksenmukaiset.
 • Ohjaajan tulee jakaa tietoa ravinnon ja nestetasapainon merkityksestä liikunnassa. Esimerkiksi lihasvoiman kasvu edellyttää voimassa olevien ravintosuositusten mukaista ruokavaliota. Erityisesti proteiinin saanti on tärkeää. Liikuntatilaisuuteen kannattaa tulla kylläisenä niin, että edeltävästä ruokailusta on kuitenkin kulunut jonkun verran aikaa.
 • Liikuntapaikkaan on hyvä varata riittävästi juotavaa. Yleensä pelkkä vesi riittää, mutta jos tarvitaan myös energiaa, erilaiset makeutetut mehut ja urheilujuomat ovat sopivia.
 • Ohjauksessa tulee ottaa huomioon ryhmäläisten terveydentila ja kyky osallistua harjoitteisiin. Oikeantasoisilla harjoitteilla voidaan parhaiten välttyä liialliselta rasitukselta tai tapaturmavaaroilta.
 • Turvallisuus syntyy myös siitä, että ohjaaja noudattaa liikevalinnoissaan yleisiä liikuntafysiologisia periaatteita ja antaa selkeitä neuvoja harjoitteluun.

Psykososiaalinen turvallisuus

 • Psyykkinen turvallisuus syntyy kannustavasta, hyväksyvästä ja stressittömästä ilmapiiristä. Tähän ohjaajan osaaminen vaikuttaa ratkaisevasti.
 • Ohjaajan tulee kohdata ryhmäläiset kunnioittaen, kuunnellen ja tarpeita kysellen. Ohjaaja seuraa ja tukee ryhmän sisäistä vuorovaikutusta ja puuttuu tilanteisiin, jossa ilmenee syrjimistä tai negatiivista kilpailuhenkeä.
 • Psyykkinen turvallisuus on kohdallaan, kun ryhmäläiset kokevat onnistumisen iloa, viihtyvät hyvässä ilmapiirissä ja ovat motivoituneita jatkamaan harjoitteluaan.
 • Ryhmäläisiä tulee kannustaa siihen, että he osaavat vaatia itselleen mahdollisimman hyviä ja turvallisia liikuntaolosuhteita.

Ensiapu

Liikuntatuokioon valmistautumisen yhteydessä tulee selvittää ensiaputarvikkeiden sijainti ja kerrata omat ensiaputaidot. Mikäli liikuntapaikassa ei ole pysyvää tarvikevarastoa, tulee ohjaajan pitää niitä mukanaan. Ensiapupakkauksessa tulee olla ainakin kylmäpusseja, ideaalisiteitä ja laastareita. Hätätilanteiden varalta ohjaajan tiedossa tulee olla lähimmän puhelimen paikka ja hätänumero.

Hätätilanteet ovat harvinaisia, mutta niin sattuessa:

 • Pysy rauhallisena.
 • Tarkista hengitys ja pulssi, jos henkilö hengittää, käännä kylkiasentoon, jos henkilö ei hengitä, aloita elvytys.
 • Ohjaa joku hälyttämään apua ja ohjaamaan apu paikalle.
 • Rauhoita tilanne niin, että vain tarpeelliset henkilöt ovat paikalla.