Siirry sisältöön

Liikkumissuunnitelma

Liikkumissuunnitelma/liikkumissopimus laaditaan yhdessä iäkkään kanssa ottaen huomioon terveystavoitteet ja liikuntasuositukset. Myös ruokailusta ja ravitsemuksesta tulee keskustella liikkumissuunnitelman yhteydessä. Tuloksellisen harjoittelun edellytyksenä on riittävä ravintoaineiden mm. proteiinin saanti. Iäkkään kanssa pohditaan, millainen liikunta ja konkreettiset lähitavoitteet soveltuvat hänen elämäntilanteeseensa. Liikunnan on oltava iäkkäälle mielekästä, jotta siitä muodostuisi säännöllinen tapa.

Haastattelulomake ja liikkumissuunnitelma (PDF) tulostettava

Haastattelulomake ja liikkumissuunnitelma (DOC) sähköisesti täytettävä

Haastattelulomakkeen ravitsemuskysymykset, apua ohjaajalle (PDF)

Intervju av äldre för utarbetande av en motionsplan (PDF) skriv ut

Intervju av äldre för utarbetande av en motionsplan (DOC) elektronisk form

Liikkumissuunnitelmaan kirjataan, minkä verran arkiliikuntaa, ulkoilua, omaehtoista liikuntaa sekä ohjattua ryhmäliikuntaa on viikossa tavoitteena toteuttaa. Seurannasta sovitaan yhdessä iäkkään kanssa, esimerkiksi soittoaika parin viikon välein. Erityisesti asiakkaan kokemukset esteiden voittamisesta ovat arvokkaita.

Henkilökohtaiseen seurantatapaamiseen on hyvä varata aikaa. Tällöin voidaan täydentää suunnitelmaa esimerkiksi vaihtamalla liikkumistapoja ja lisäämällä suorituskertoja. Arvioinnissa pääpaino on iäkkään edistymisellä omien välitavoitteidensa suuntaan sekä hänen hyvinvointikokemuksillaan. Kunto- ja terveystavoitteiden toteutumista arvioidaan pidemmällä aikavälillä.

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

Liikuntakalenteri ikäihmisen ja ammattilaisten avuksi

Liikuntakalenteri ikäihmisten ja ammattilaisten avuksi (PDF)

 

matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille

Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille (PDF)

 

liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmisiä liikkumaan.jp g

Liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmistä liikkumaan (PDF)

 

Tutustu myös