Siirry sisältöön
Tiedottaminen

Tiedottaminen

Vähän liikkuvien iäkkäiden tavoittaminen ja heidän innostamisensa mukaan liikuntatoimintaan on tärkeää, sillä erityisesti he hyötyvät liikunnan lisäämisestä.

Iäkkäille tiedottaminen

Ammattilaisten tulee osata ohjata iäkäs sopivaan liikuntaan tai liikuntaneuvontaan ja tukea hänen arkiliikkumistaan.
Myös muut iäkkäiden parissa toimivat järjestöjen edustajat, vertaisohjaajat, omaiset ja läheiset ovat tärkeitä liikunnan puolestapuhujia ja viestijöitä. Liikuntakalenteri (PDF), jossa on tiedot eri järjestäjien liikuntatatarjonnasta auttaa sopivan liikuntamuodon löytymisessä. Liikuntakalenteri tulisi olla saatavilla paperisena ja sähköisenä.

Liikuntaryhmän esittelyn tulee sisältää
– kenelle ryhmä on tarkoitettu, voiko osallistua apuvälineen kanssa
– liikuntaryhmän sisältö, kesto
– ohjaajan koulutus, avustajat
– ryhmään kulkeminen

Ohjeita ikäihmiselle
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (PDF)

Päättäjien vakuuttaminen

Omakohtainen kokemus ja iäkkäiden tapaaminen on tehokas keino päätösten vauhdittamiseksi.
– Kutsu päättäjät liikunta- ja kuntosaleille tutustumaan ja kuulemaan iäkkäiden kokemuksia toiminnasta. – Haasta päättäjät osallistumaan iäkkäiden ulkoilupäivään tai muuhun tapahtumaan.

Iäkkäiden liikuntaan panostaminen kannattaa. Tutkimustiedon perusteella liikunta- ja ravitsemusneuvonta sekä terveysliikunta tuottavat lyhyessä ajassa hyvinvointia iäkkäille ja säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluihin.

Lait ja suositukset ohjaavat iäkkäiden terveysliikunnan suunnittelua ja toteutusta.