Siirry sisältöön
ikäihmisen tavoittamisen abc

Ikäihmisen tavoittamisen ABC

Liikunnasta, etenkin voima- ja tasapainoharjoittelusta, hyötyvät eniten ikäihmiset, joilla toimintakyky on jo heikentynyt. Haasteena on löytää heidät ja ohjata tavoitteellisen harjoittelun pariin.

Etsi ja tunnista

Etsitään kotona asuvat, vähän liikkuvat toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset, esimerkiksi eläkeläis- ja muiden järjestöjen jäsenistöstä, kerhoista, ammattilaisten vastaanotolla sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. Tarvittaessa liikkumiskykyä arvioidaan haastatteluin ja testein.
Liikkumiskyvyn arviointi.

Ennakoivat merkit toimintakyvyn heikentymisestä

  • vaikeus nousta tuolilta
  • ulkona liikkumisen väheneminen
  • kaatumisen pelko
  • vaikeus kulkea portaissa
  • väsymys, alakulo
  • muistivaikeudet

Mikäli iäkkäällä on vaikeuksia yhdessä tai useammassa edellä luetellussa asiassa, on syytä aloittaa liikuntaharjoittelu. Selvitetään oman paikkakunnan liikuntaneuvontatarjonta, ohjataan iäkäs ihminen neuvontaan sekä edelleen harjoittelun pariin.

Anna tietoa ja ohjaa eteenpäin

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonnassa iäkästä ihmistä kannustetaan harjoitteluun ja hän saa tietoa

  • harjoittelun merkityksestä
  • eri harjoittelumahdollisuuksista
  • liikuntaryhmään kulkemisesta ja mahdollisesta kuljetuksesta

Tarvittaessa järjestetään ohjaajan kanssa tutustumiskäynnit ja kokeilukerrat liikuntapaikoissa. Ikäihmisille kannattaa lainata liikuntaväline, kuten tarrapainot, tasapainotyyny, kävelysauvat tms. kokeiltavaksi. Tärkeää on kuunnella iäkkään ihmisen omia toiveita sekä ottaa huomioon hänen elämäntilanteensa ja voimavaransa.

Kannusta ja kannattele

Vahvistetaan ikäihmisen virinnyttä kiinnostusta liikuntaan. Pystyvyyden tunteen tukeminen tuo onnistumisen elämyksiä. Toimintakykytesteillä ja iäkkään palautteella arvioidaan harjoittelun vaikutuksia. Sovitaan seurannasta harjoittelujakson jälkeen. Seurantakortti on hyvä apu harjoittelun kirjaamisessa. Seurantasoitot kannustavat jatkamaan omatoimista harjoittelua.

Tutkimustiivistelmiä liikuntaneuvonnasta.