Siirry sisältöön
tiedottamisen tavat ja kanavat

Tiedottamisen tavat ja kanavat

Liikuntaa kannattaa esitellä siellä, missä ikäihmiset liikkuvat ja myös muissa kuin liikunta-aiheisissa tilaisuuksissa. Näin tavoitetaan niitäkin iäkkäitä, jotka eivät aktiivisesti hakeudu liikunnan pariin tai olettavat, ettei liikunta syystä tai toisesta sovi heille. Joskus heitä on etsittävä kodeistaan liikunnan pariin, esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. Monet tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja kannustusta. Toisto ja usean viestintäkanavan käyttö kannattaa.

Liikunnasta kannattaa puhua silloinkin kun sitä ei ole erikseen kysytty.

Liikuntaneuvontapisteet

Matalan kynnyksen liikuntaneuvontapisteet ovat paikkoja, jotka ovat helposti saavutettavissa siellä, missä iäkkäät ihmiset liikkuvat. Liikuntaneuvojina toimivat pääasiassa ammattilaiset

 • terveyskeskuksessa tai palvelukeskuksessa
 • kauppakeskuksessa tai apteekissa
 • kirjastossa ja kylätaloilla
 • liikuntahallilla

Ikäihmisille tulee tarjota

 • henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta
 • liikkumiskyvyn arviointia
 • yksilöllisiä ohjeita
 • ohjausta liikunnan pariin
 • seurantaa

Koulutustilaisuudet, tapahtumat, messut

Liikunnasta tulee kertoa ikäihmisten kokoontumisissa ja kerhoissa, esimerkiksi

 • ammattilaisten vierailut eläkleäis- ja muiden yhdistysten kerhoissa
 • tilaisuudet ja tapahtumat seurakunnissa, marttapiireissä ja metsästysseuroissa
 • liikunta-alan ja muidenkin aihepiirien tapahtumat, kyläjuhlat, markkinat, messut
 • liikuntatempaukset, luentotilaisuudet
 • kurssit ja avoimet luennot työväen- ja kansalaisopistossa

Hyödynnä
Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -materiaali, malleja ja sisältöjä yhden, kolmen tai seitsemän kerran liikuntaneuvontaan.

Liikkuva minä -opintopiiri. Materiaali 14 kokoontumismiskerran kurssille, jossa tututsutaan terveysliikuntaan keskustellen ja kokeillen. Ohjaajina voivat toimia ammattilaiset tai vertaisohjaajat

Tutustumiskäynnit liikunta- ja kuntosaleille

Kokemus liikuntaharjoittelusta kannustaa eteenpäin. Iäkkäille tulee tarjota mahdollisuus ryhmissä tai yksilöllisesti tutustua liikuntatilaan, ohjaajiin ja laitteisiin. Starttikurssi kuntosalille auttaa alkuun.

Ammattilaiset omassa työssään

Sosiaali- ja terveystoimen sekä liikuntatoimen henkilöstö on avainasemassa iäkkäiden liikkumisen tukemisessa. Myös yksityisillä palveluntuottajilla ja järjestöillä on tärkeä rooli. Liikuntaneuvontaa antavalla taholla tulee olla riittävät perustiedot iäkkäiden liikunnasta. Liikuntaneuvonta on osa henkilökohtaista terveysneuvontaa.

 • liikunnanohjaajat ohjaustyönsä ohessa sekä tiedotus muille ammattilaisille
 • fysioterapeutit, kuntohoitajat eri sektoreilla asiakastyössään
 • lääkärit: ohjaus liikunnan ammattilaisen luo, liikkumisreseptin käyttö
 • sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat omilla vastaanotoillaan sekä
 • terveyttä ja hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä
 • sosiaalityöntekijät voivat ohjata liikunnan ammattilaisen luo

Tiedottamisen teemat

Liikunnasta kerrotaan ikäihmisille monipuolisesti tavalla, joka ottaa huomioon iäkkään elämäntilanteen ja voimavarat sekä aiemman liikuntahistorian. Tärkeitä ydinviestejä kannattaa annostella valikoiden tilanteen ja tarpeen mukaan, jotta vastaanottaja ei uupuisi liiallisen tietotulvan alle. Tiedottamisen teemoja ovat:

 • Liikuntaharjoittelun yleiset terveysvaikutukset
 • Liikuntaan osallistuminen
 • Liikunta ja ravinto
 • Kaatumisten ehkäisy

Tiedotuskanavat

 • Liikuntakalenteri (PDF)
  Eri toimijoiden järjestämästä liikuntatoiminnasta kootaan tiedot yhteiseen julkaisuun. Kalenterissa tulee olla riittävän informatiivinen kuvaus liikuntatoiminnan sisällöstä, tasoryhmistä, tilojen esteettömyydestä, ohjaajista ja käytännön järjestelyistä. Jakelun on oltava kattava. Liikuntakalenterin tulee olla myös verkossa helposti saatavilla ja verkossa voi olla myös muuta aiheeseen liittyvää tietoa ja materiaalia.
 • Media
  Lehdet, paikallisradio ja tv: lehti-ilmoitukset, lehtiartikkelit, asiatietoa ja tarinoita iäkkäiden liikunnasta
 • “Puskaradio”
  Tuttavan tai naapurin kokemukset harjoittelusta ja paikkakunnan liikuntatoiminnasta kannustavat lähipiiriä liikunnan pariin. “Hyvä kello kauas kuuluu”.