Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Iäkkään ääni kuuluviin liikuntaraadeissa

Ikäihmisten liikuntaraati on tilaisuus, jossa iäkkäillä on mahdollisuus osallistua oman kuntansa liikuntapalvelujen kehittämiseen. Kolmen tunnin mittainen liikuntaraati virittää vuoropuheluun päättäjien, toiminnan järjestäjien ja liikuntaan osallistujien kesken. Iäkkäiden toiveet tulevat esiin, niitä punnitaan ja ratkotaan yhteisen pöydän ääressä.

Näin järjestät  

 • kartoita työryhmässä kutsuttavat tahot (ikäihmiset sekä päättäjät laajasti eri sektoreilta)
  – erityisesti mukaan toivotaan vähän liikkuvia ikäihmisiä (Voimaa vanhuuteen -kohderyhmä)
  – raati voidaan järjestää myös jollekin rajatulle kohderyhmälle (esim. omaishoitajat/ tietyn asuinalueen ikäihmiset)
 • varmista ajankohta, jossa ei ole päällekkäisyyksiä muiden tilaisuuksien kanssa
 • huolehdi käytännön järjestelyistä; tila, jossa keskustelu on mahdollista, varaa tarjoilut
 • tiedota ajoissa liikuntaraadista ja kutsu ikäihmiset ja päättäjät henkilökohtaisella kirjeellä/kutsulla
 • pyydä ilmoittautumiset etukäteen.
 • muistuta kutsusta lähempänä tilaisuuden ajankohtaa
 • huolehdi tarvittaessa iäkkäiden kuljetuksesta raatiin
 • sovi työnjaosta raadissa; keskustelun vetäjä/kirjuri/tarjoilu
 • sovi miten raadin ehdotukset viedään eteenpäin ja nimeä tarvittaessa vastuuhenkilöt
 • kerää palaute raatiin osallistuvilta
 • tee yhteenveto ja tiedota raadin tuloksista kuntalaisille ja päättäjille kunnan eri viestimissä

 

Tutustu myös: