Siirry sisältöön

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä – opas ohjaustyöhön

liikunta1

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä – opas ohjaustyöhön on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi liikuntaneuvontaan.

Ryhmämutoisen liikuntaneuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa ryhmään osallistuvia ikäihmisiä säännölliseen itselle mieluisaan liikuntaan. Liikuntaneuvontaryhmässä yhdistyvät ohjaajan kannustus, yksilölliset ohjeet, vertaistuki ja liikkumisen ilo.

Oppaassa kerrotaan ikäihmisten liikuntaneuvonnan perusteista ja ryhmätoiminnan mahdollisuuksista sekä esitellään sisältömalleja

ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -materiaaliin sisältyy oppaan lisäksi muistitikku, jossa on diat sekä oppaan liitteet. Lisäksi materiaaliin kuuluvat Kunnon eväät -kortit sekä Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat. Materiaali on kehitetty Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä – opas ohjaustyöhön -folderiliikunta2
(sis. opas, muistitikku, Kunnon eväät -kortit, Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat)
40 € + postitus- ja käsittelykulut

Tilaa

Lataa opas tästä

Lataa Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -valokuvat:
Valokuvat osa 1 (pystykuvat)
Valokuvat osa 2 (vaakakuvat)

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus – opas ohjaustyöhön

liikunta3

Opas sisältää tietoa liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvylle, terveydelle sekä hyvinvoinnille. Tietoa annetaan ikäihmisten liikuntasuosituksista ja liikuntaneuvonnan periaatteista. Lisäksi oppaassa kerrotaan ikääntyneiden ravitsemussuosituksista, ravitsemuksen perusperiaatteista sekä siitä, miten ravitsemus tulee huomioida ikääntyneiden voimaharjoittelun yhteydessä. Ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä muistisairauteen on oma luku.

Oppaasta löytyy työkaluja ikäihmisten liikkumiskyvyn ja ravitsemustilan arvioimiseen. Lisäksi opas sisältää konkreettisia ikäihmiselle annettavia liikuntaohjeita sekä ravitsemusohjeita liikuntaharjoittelun vaikutusten vahvistumiseksi ja laadukkaan ravitsemuksen toteutumiseksi iäkkään arjessa.

Hinta: 18 € + postitus- ja käsittelykulut

Tilaa

Lataa opas tästä

Oppaassa olevat liitteet voit tulostaa seuraavista linkeistä:

Liikkuva minä -opintopiiri

liikunta4

14 tapaamiskerran kokonaisuus, jonka tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia ikäihmisiä lisäämään arkiliikuntaa ja liikuntaharjoittelua.

Ohjaajan materiaali sisältää ohjaajan oppaan, osallistujan työkirjan, diasarjat muistitikulla, voimisteluohjelman, Kunnon eväät -kortit sekä DVD:n. Ohjaajina voivat toimia vanhustyön tai liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset tai järjestöjen, taloyhtiöiden ym. ryhmien vapaaehtois- ja vertaisohjaajat.

Ohjaajan materiaali 50 € + postitus- ja käsittelykulut
Osallistujan työkirja + Voimisteluohjelma 1,2,3 10 € + postitus- ja käsittelykulut

Tilaa

Diasarja liikuntaneuvonnasta

Diasarja on tarkoitettu edistämään matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa kunnissa. Diasarja sisältää perusteluja ja käytännön toimintamalleja neuvonnan järjestämisen tueksi ja se soveltuu tiedotus- ja koulutuskäyttöön kunnissa ja järjestöissä.

Lataa diasarja liikuntaneuvonnasta

 

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmisiä liikkumaan.jp g

Liikkumissuunnitelma kannustaa ikäihmistä liikkumaan

Liikuntakalenteri ikäihmisen ja ammattilaisten avuksi

Liikuntakalenteri ikäihmisten ja ammattilaisten avuksi

matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille

Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ikäihmisille

Tilaa