Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Material på svenska

Kom i gångru1

Gymnastikprogram för hemmabruk för bättre styrka och balans

Pris/parti:

100st 20 € + porto och hanteringskostnader
75 st 16 € + porto och hanteringskostnader
50 st 12 € + porto och hanteringskostnader
25 st 8 € + porto och hanteringskostnader

Beställ

Ladda

Gymnastikprogram för äldre 1, 2, 3

Syftet med det tredelade gymnastikprogrammet är att det ska vara ett stöd för äldre                                                    voimistelu1
personer i deras styrke- och balansövningar hemma på egen hand. Programmet kan med fördel
användas också i motionsgrupper för äldre personer med nedsatt funktionsförmåga. Tanken är att materialet delas ut exempelvis på hälsovårdscentraler, på motionsrådgivningar, i motionsgrupper samt vid evenemang som ordnas av olika organisationer och sammanslutningar.

Säljs endast i partier om 20 st

Pris: 10 euro + porto och hanteringskostnader
Beställ

Hemgymnastikprogram
Ladda

Bäddgymnastikprogram
Ladda


Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus för äldreru2

Rekommendationernas mål är att uppmuntra kommunerna att möjliggöra utomhusmotion i de äldres vardag och strukturera kommunala verksamheters, organisationers och andra aktörers uppgifter i arbetet med att främja utomhusmotion för äldre.

Ladda

Diapresentation av rekommendationer

Presentationen är till för informations- och utbildningsbruk i syfte att främja de äldres utomhusmotion i kommunerna. Presentationen innehåller praktiska modeller.

Ladda

Motionsrådgivning för äldre -PowerPoint

Presentationen är till för informations- och utbildningsbruk i syfte att främja lättillgänglig motionsrådgivning.

Ladda

Motionsrådgivning för äldre -fotokort
28 olika fotokort (A 4) om motionering. Bra sätt att föra motion på tal med de äldre.

Ladda (lodrät)
Ladda (vågrät)

Bekanta dig med seniordans – Senioritanssi tutuksi

Salminen U, Björkman K.

Cd-skiva och häfte.

Innehåller presentation av seniordans och 5 olika musikstycken med anvisningar både för stå- och sittdanser. Materialet finns också i en version med tillämpningar för handledning av utvecklingshämmade.

Pris: 15 € + post- och hanteringskostnader
Beställ


Låt dig inspireras!

Det är aldrig för sent!

Gym på gården

Mor och dotter tillsammans på gymmet

Ta trapporna

Med stavar i terrängen

Ta en svängom med din moster